Veckans tips: Om du inte kan betala din räkning på förfallodagen, vänta inte, utan ta tag i problemet

28.8.2017

Om du inte kan betala din räkning eller låneamortering på förfallodagen, ta genast kontakt med fordringsägaren och förhandla om en ny betalningstid.

Slutsumman på en förfallen och obetald faktura växer hela tiden, för gäldenären ska ersätta borgenären för skäliga och nödvändiga kostnader.

Hjälp och stöd kan fås avgiftsfri från kommunens ekonomi- och skuldrådgivare. Ekonomi- och skuldrådgivarna hjälper till bland annat med att kartlägga skuldsituationen och bistår i förhandlingar med borgenärerna

Läs mer
Indrivningskostnader och indrivningsprocessen
Ekonomi- och skuldrådgivare

Uppdaterad 28.8.2017 Skriv ut