Veckans tips: Säljaren har ansvar för fel också efter garantitiden

12.6.2017

En köpare av en begagnad bil är skyddad enligt konsumentskyddslagen när fordonet köpts i en bilaffär eller hos ett annat företag.

Att den garanti som säljaren lämnat på den begagnade bilen har löpt ut innebär inte att säljarens ansvar för fel upphör.  Når garantitiden löpt ut ska dock köparen i stället för säljaren visa att det rör sig om ett fel på den begagnade bilen.

Företagets ansvar för fel bestäms i varje enskilt fall. Om bilens eller en enskild trasig dels livslängd vid normal användning varit kortare än vad köparen kan anta utifrån allmänna riktlinjer ligger ansvaret hos säljaren. Ett företags ansvar för fel omfattas av ett fel som bilen haft vid överlåtelsen även om felet visar sig först senare.

Som fel ses inte naturligt slitage, olycka, försummelse av service eller fel som orsakats av felaktig användning.

Om bilen efter felsökning inte visar sig ha ett fel, kan företaget i allmänhet debitera köparen en skälig avgift för felsökningen om parterna kommit överens om en eventuell avgift på förhand.

Det lönar sig att göra en felanmälan till säljaren utan dröjsmål. Man kan ha reklamationstjänsten som hjälp när man gör sin reklamation. Importören eller någon annan i tidigare säljled ansvarar inte för fel på en begagnad bil om inte den garanti som den lämnat är giltig.

Om en reklamation till företaget inte ger önskat resultat kan konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning.

Mer information
Fel på en begagnad bil

Uppdaterad 14.6.2017 Skriv ut