Nyhetsbrev

KKV:s nyhetsbrev

Konkurrens- och konsumentverket publicerar 5–6 gånger per år ett nyhetsbrev som tar upp aktuella ärenden i anslutning till konkurrens- och konsumentpolitiken.
Bekanta dig med nyhetsbreven (på finska)

Konsumentombudsmannens nyhetsbrev

Konsumentombudsmannens nyhetsbrev, som utkommer 6 gånger per  år, heter Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. Genom att följa det håller du dig informerad om konsumentombudsmannens ställningstaganden och beslut, anhängiga lagstiftningsprojekt och internationella strömningar inom konsumenträtten.
Bekanta dig med nyhetsbreven (på finska)

Konsumenteuropa i Finlands nyhetsbrev

Konsumenteuropa i Finlands nyhetsbrev utkommer cirka 4 gånger per år och informerar om aktuella ärenden som gäller den gränsöverskridande konsumenthandeln och verksamheten inom nätverket Konsumenteuropa. Nyhetsbrevet behandlar t.ex. problem som konsumenterna stöter på när de köper varor eller tjänster från utländska företag, goda förhandlingslösningar, tips i anslutning till aktuella teman, orsaker till klagomål och antalet klagomål och utvecklingen av EU:s konsumentlagstiftning.
Bekanta dig med nyhetsbreven (på finska)


Uppdaterad 22.5.2014 Skriv ut