Initiativ, remisser och ställningstanden

KKV:s initiativ, remisser och ställningstaganden finns endast på finska. Därför måste du byta till vår finskspråkiga webbplats.
Aloitteet, lausunnot ja kannanotot


Uppdaterad 20.2.2015 Skriv ut