Fel och dröjsmål

På de här sidorna finns anvisningar om gottgörelse för fel på en vara eller tjänst. Vi erbjuder hjälp bland annat i de vanligaste problemsituationerna och med att skriva ett klagomål till företaget.

Det finns ingen heltäckande förteckning över de fel som är på säljarens ansvar, utan i lagstiftningen fastställs feltyperna på allmän nivå. Också alternativen för gottgörelse av felet beror på felets art.

Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut