Försenad leverans

Företaget måste ges tilläggstid

Om leveransen av en vara eller utförandet av en tjänst fördröjs och detta inte beror på konsumenten, är det frågan om ett avtalsbrott från säljarens sida. När överlämnandet av en vara fördröjs har köparen rätt att kräva att avtalet uppfylls, men säljaren måste vanligen ges en skälig tilläggstid innan köparen kan kräva att köpet hävs.

Innehållning av köpesumman

Konsumenten kan skjuta upp betalningen på grund av fördröjningen. Om bara en del av leveransen eller arbetet fördröjs, kan konsumenten innehålla bara en del av köpesumman.

Den andel som lämnas obetalad ska i stort sett motsvara priset för den vara som saknas eller det arbete som inte har utförts eller de ekonomiska skadorna av fördröjningen.

Om fördröjningen ger upphov till ekonomisk skada, kan konsumenten kräva skadestånd för de kostnader som fördröjningen har gett upphov till.
Skadestånd
Hävning av köpet

Prisavdrag

Lagen ger inte möjlighet att kräva prisavdrag för fördröjning, men det lönar sig ändå att förhandla med säljaren. Företaget kan vilja gottgöra kunden för fördröjningen med ett prisavdrag, så att det inte behöver häva köpet.

Uppdaterad 1.7.2014 Skriv ut