Tipsa oss om konkurrensbegränsning, bekämpa grå ekonomi

Med det här formuläret kan du – även anonymt – tipsa Konkurrens- och konsumentverket om du upptäckt något misstänkt på marknaden som kan tyda på en förbjuden konkurrensbegränsning.

Eventuella tips om konkurrensproblem är till nytta för Konkurrens- och konsumentverket vid insamlandet av uppgifter om verksamhet som strider mot lagen om konkurrensbegränsningar. Tipsen är viktiga budskap om marknadens funktion och vid behov inleder verket närmare utredningar på basis av dem.

Om du misstänker en kartell, berätta då inte för någon att du har vänt dig till Konkurrens- och konsumentverket i saken. För att Konkurrens- och konsumentverket ska lyckas utreda saken och skaffa fram bevis är det av största vikt att de misstänkta företagen inte vet att verket har kommit kartellen på spåren.


Berätta för oss om du misstänker att:

  • företag som konkurrerar med varandra har kommit överens om priser eller delat upp marknaden eller kunderna mellan sig (anbudskartell i samband med offentliga eller andra anskaffningar eller någon annan kartell)
  • ett företag med dominerande ställning missbrukar sitt marknadsinflytande
  • ett distributionsavtal mellan företag begränsar konkurrensen på marknaden utan grund.

Observera dock att ett tips som lämnats via denna kanal inte som sådant leder till att verket tar upp ett ärende. Konkurrens- och konsumentverket svarar inte heller nödvändigtvis på inkomna tips.

För att ett ärende ska tas upp av verket måste en egentlig begäran om åtgärder lämnas in.

Se anvisningen om begäran om åtgärder

Du kan även kontakta verket per telefon: växel 029 505 3000

Uppdaterad 17.7.2014 Skriv ut