Marknadsföring samt förfaranden i kundrelationer

Med marknadsföring avses kommersiell kommunikation, till exempel

  • reklam
  • information på en varas omslag eller i dess bruksanvisning eller annan information som lämnas i samband med köpslutet
  • olika säljfrämjande medel, till exempel rabatter, extra förmåner och marknadsföringslotterier.

Med kundrelation avses utöver en gällande kundrelation även kontakter mellan näringsidkare och konsument efter köpet av en vara eller utförandet av en tjänst.

Enligt konsumentskyddslagen får marknadsföring inte strida mot god sed och vid marknadsföring får det inte tillämpas förfaranden som är otillbörliga mot konsumenterna.  Konsumentombudsmannen övervakar lagligheten i marknadsföringen.

I menyn till vänster finns information och anvisningar om vilka förfaranden som gäller vid marknadsföring och kundrelationer.

Hur gör jag en anmälan till konsumentombudsmannen?  
Anmäl olämplig marknadsföring. Anmälningarna betjänar övervakningsarbetet.

Råd till företag om marknadsföring och kundservice
På dessa sidor finns under rubrikerna i menyn till vänster information och anvisningar om vilka förfaranden som gäller vid marknadsföring och kundrelationer.

Företag kan också begära allmänna råd i konsumenträttsliga ärenden till exempel om marknadsföring och kundservice hos KKV:s telefontjänst.
Rådgivning för företag

 

Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut