Anvisningar till resebyråer

Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) uppgift är att säkerställa de kunders tillgodohavanden som köpt resor i händelse av resebyråns konkurs. Därför måste KKV kontinuerligt följa upp att säkerheten är tillräcklig för de resebyråer som ställt säkerhet. Vidare följer KKV upp verksamhetens kvalitet, faktureringspraxis samt verksamhetens omfattning för samtliga registrerade resebyråer.

Uppdaterad 26.5.2014 Skriv ut