Registrera en resebyrå - Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Researrangör

Researrangören ansvarar alltid för hela det resepaket som ingår i avtalet. När konsumenter debiteras förhandsavgifter* ska en säkerhet ställas för verksamheten. Om paketresorna betalas efter resan kan researrangören befrias från skyldigheten att ställa säkerhet.

* Förhandsavgifter är sådana bokningsavgifter och slutlikvider som debiterats före resan inklusive avgifter som  researrangören redovisat sina underleverantörer.

Reseförmedlare

En reseförmedlare säljer till sina kunder paketresor producerade av en resebyrå som finns upptagen i registret över paketeresebyråer. Förmedlare för en utländsk researrangör säljer paketresor producerade av utländska researrangörer.

Incoming-verksamhet

Incoming-verksamhet d.v.s. resor som från utlandet riktas till Finland kräver i regel inte registrering i registret över paketreserörelser. Affärsverksamheten ska ändå vara ordnad så, att bokningen har gjorts och resan har sålts i sin helhet i den utländska avgångsstaten.