För registrerade resebyråer

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har ett nytt elektroniskt rapporteringssystem, VALMA. KKV rekommenderar att det används.

Det är viktigt att registrerade resebyråer rapporterar till KKV regelbundet. Samtliga i registret upptagna resebyråer ska årligen skicka sina bokslutsuppgifter inklusive revisionsberättelse till KKV inom 4 månader från bokslutet, dvs. vid samma tid som uppgifterna skickas till skattemyndigheten.

Det finns olika blanketter och rapporteringsanvisningar för olika aktörer. Varje resebyrå ska skicka verksamhetsuppgifter till KKV minst en gång per år och alltid omedelbart när det sker ändringar i verksamheten som påverkar säkerheten.

Rapporten till KKV kan skickas elektroniskt eller i pappersform.
Systemet VALMA, elektronisk rapportering

Uppdaterad 14.7.2014 Skriv ut

Elektronisk rapportering