Säkerhet för paketresa

Researrangören är ansvarig för att säkerheten för en paketresa alltid är tillräcklig, och företaget ska kontrollera säkerheten för en månad i taget.

Säkerheten ska trygga:

  1. Returtransport av resenärerna
  2. Inkvartering av resenärerna i resmålet fram till returtransporten
  3. Då en resa inställs konsumenternas förhandsbetalningar
  4. Då en resa avbryts det pris som motsvarar den avbrutna delen av resan till konsumenter

Säkerhetens belopp ska vara så högt att det räcker till alla ersättningar som nämns ovan om researrangören försätts i konkurs. Förhandsbetalningarna får inte överskrida säkerheten. De siffror som används som beräkningsgrund meddelas alltid till bruttobelopp. Företagskunder ersätts inte för förhandsbetalningar och betalas inte ersättning för avbruten resa. 

De presentkort som företag köper går i allmänhet till konsumenter, och därför ska alla presentkort som inte har lösts in och som berättigar till köp av paketresa anmälas som förhandsbetalningar.

I händelse av researrangörens konkurs eller insolvens har kunden rätt att häva avtalet och återfå de belopp som kunden betalat. Denna rätt gäller hela paketreseavtalet, även till exempel IATA-flygbiljetter och hotellvouchers som kunden redan innehar. Det gör ingen skillnad huruvida paketresans pris har fakturerats i en eller flera delar.

Uppdaterad 23.6.2014 Skriv ut

På vår webbplats