Konsumentrådgivningens uppgifter

Konsumentrådgivningen

  • hjälper och medla vid tvister mellan konsumenter och företag
  • ger konsumenter och företag information om konsumentens rättigheter och skyldigheter
  • ger råd vid problem i samband med bostads- och fastighetsköp.

Konsumentrådgivningens verksamhetsställen finns i magistraterna och servicen leds av Konkurrens- och konsumentverket.

Konsumentrådgivningen behandlar inte

  • tvister i anslutning till handel mellan privatpersoner
  • tvister mellan näringsidkare
  • tvister mellan bostadsaktiebolag och boende
  • värdepappers- och aktieaffärer 
  • ärenden som gäller statens och kommunens tjänster.
  • då säljaren är en privatperson och köparen är ett företag

Affärer mellan privatpersoner

Konsumentskyddslagen omfattar inte affärer mellan två privatpersoner, så en köpare kan inte förlita sig på konsumentrådgivningen eller besvära sig hos konsumenttvistenämnden. Undantag utgör tvister vid bostadsaffärer och hyrestvister. På köp mellan privatpersoner tillämpas handelslagen, i vilken fel i produkter och tjänster definieras. Om köpare och säljare inte uppnår samförstånd, kan ärendet hänskjutas till tingsrätten.


Uppdaterad 18.11.2015 Skriv ut