Konkurrens- och konsumentverkets kontaktuppgifter

Konsumentrådgivning (i magistraterna): 029 553 6902

Konsumentrådgivningen betjänar per telefon vardagar kl. 9–15.
Elektronisk blankett

 

Växel och adressuppgifter

Telefon: 029 505 3000 (växel)
Postadress: KKV, PB 5, 00531 Helsingfors
Besöksadress (ej konsumentrådgivning): Broholmsgatan 12 A, 00530 Helsingfors
E-mail: förnamn.efternamn@kkv.fi
Skyddad konfidentiell kommunikation
Registratorskontoret och mottagning
Faktureringsadresser

 

Söker...

KKV:s beläget på Broholmsgatan — se på video!


Uppdaterad 9.5.2014 Skriv ut

Verket är beläget

📱 Samtalspriser

Priset för att ringa och stå i kö till 0295-nummer är från en trådtelefon samma som lokalnätavgiften (lna) och från en mobiltelefon samma som mobilsamtalsavgiften (msa).

Taxan fastställs på basen av det anslutningsavtal man har. Utöver den tidsbaserade avgiften kan operatören även debitera en öppningsavgift för samtalet. Samtalen inkluderas i allmänhet inte i s.k. samtalspaket.