Information om Konkurrens- och konsumentverket

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) arbetar för att trygga en välfungerande marknad. Konkurrenstillsynen avlägsnar konkurrenshinder från marknaden så att konsumenterna har tillgång till konkurrerande alternativ. Konsumentskyddet bidrar till att konsumenterna får tillräcklig och riktig information på vilken de kan basera sina val samt till att företagen använder ändamålsenliga förfaranden i sin marknadsföring och sina kundrelationer och erbjuder konsumenterna rimliga avtalsvillkor.

Uppdaterad 26.5.2014 Skriv ut

Broschyr 2017