Konsumenteuropa i Finland

Konsumenteuropa (ECC Finland) ger konsumenterna råd i frågor som gäller utländska företag och erbjuder medlingshjälp i tvister som konsumenten har med ett företag som finns i ett annat av EU:s medlemsländer, i Norge eller på Island. De vanligaste orsakerna till kontakt är leveransproblem vid internetköp och defekta varor, flygpassagerares problem vid försenade och annullerade flyg samt biluthyrning utomlands. Tjänsten är kostnadsfri.

Konsumenteuropa i Finland informerar om de ovan nämnda frågorna och betjänar konsumenterna via sin omfattande webbplats, på sociala medier, i nyhetsbrevet samt via personlig rådgivning per telefon och e-post.

Konsumenteuropa i Finland ingår i nätverket European Consumer Centres Network, ECC-Net, som omfattar hela Europa. Nätverket har kontor i alla EU-länder samt i Norge och på Island. Verksamheten i Finland finansieras av finska staten och Europeiska kommissionen.

Konsumenteuropa i Finland är en del av Konkurrens- och konsumentverket (KKV).
Konsumenteuropa i Finland


Uppdaterad 22.5.2014 Skriv ut

Klagomål i handeln över gränserna