Ärendehantering i konsumentärenden

Konsumentrådgivning

På våra webbsidor hittar du information för att lösa konsumentproblem. Om du ska lämna en reklamation kan du använda de reklamationsblanketter vi ställt samman. Läs även våra senaste meddelanden, kanske du hittar anvisningar som gäller ditt ärende.
Hjälp med konsumentproblem

Anvisningar för företag

Magistraternas konsumentrådgivare och Konkurrens- och konsumentverket ger allmänna råd i konsumenträttsliga frågor.
Rådgivning för företag

Anmäl osaklig marknadsföring eller orimliga avtalsvillkor

Anmälningarna lagras i KKV:s datasystem och de används i konsumentombudsmannens övervakningsarbete. Anmälningar besvaras inte personligen.
Konsumentombudsmannens arbetsuppgifter
Anmälan till konsumentombudsmannen

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Ibland klarar man inte penningärendena på egen hand och kan behöva råd av en utomstående sakkunnig. Kommunernas ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare ger stöd, och deras tjänster är kostnadsfria för kunden.
Ekonomi- och skuldrådgivare

Uppdaterad 26.5.2014 Skriv ut