Organisation

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) leds av en generaldirektör Juhani Jokinen. Överdirektör med ansvar för konkurrensfrågor är Timo Mattila. Överdirektör med ansvar för konsumentfrågor är Päivi Hentunen, som verkar också som konsumentombudsman.

Följande enheter verkar inom ansvarsområdet för konkurrensfrågor:

 • Konkurrensövervakning 1, direktör Kirsi Leivo
 • Konkurrensövervakning 2, biträdande direktör Valtteri Virtanen
 • Konkurrensfrämjandet, biträdande direktör Arttu Juuti
 • Internationella konkurrensärenden, biträdande direktör Rainer Lindberg

Följande enheter och funktioner verkar inom ansvarsområdet för konsumentfrågor:

 • Konsumentskydd 1, biträdande direktör Katri Väänänen
 • Konsumentskydd 2, biträdande direktör Outi Haunio-Rudanko
 • Konsumentskydd 3, biträdande direktör Päivi Seppälä
 • Nätverk, direktör Maija Puomila
 • Internationella konsumentfrågor, direktör Anja Peltonen

Dessutom lyder följande enheter i myndigheten direkt under överdirektören

 • Marknadsundersökningsenheten, forskningsdirektör Martti Virtanen
 • Kommunikationsenheten, kommunikationsdirektör Laura Salmi
 • Förvaltningsenheten, förvaltningsdirektör Veli-Matti Pulli

Organisationen

KKV Organisation

Uppdaterad 1.6.2017 Skriv ut