Planering och uppföljning av verksamheten

Plan- och uppföljningsuppgifterna som hänför sig till Konkurrens- och konsumentverkets resultatstyrning finns i dokumenten nedan. Dokumenten har grupperats i resultatstyrningsdokument och andra dokument för planering och uppföljning. Dokumenten för ekonomisk styrning är vidare indelade i planer och uppföljningsuppgifter. De övriga dokumenten för planering och uppföljning är antingen planer, utvärderingar och utredningar eller övriga dokument.

De mest centrala planerna i statens resultatstyrning är resultatavtalen och budgeten som riksdagen bestämmer om. De viktigaste uppföljningsuppgifterna är bokslutet och i synnerhet dess verksamhetsberättelse samt ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Dokument för ekonomisk styrning (på finska)

Planer

Uppföljningsuppgifter

 • Konkurrens- och konsumentverkets bokslut
  Bokslutet omfattar verksamhetsberättelse, bokslutskalkyler och bilagor.
  2016
  2015
  2014
  2013
 • Arbets- och näringsministeriets ställningstagande
  Ställningstagande om Konkurrens- och konsumentverkets bokslut och  verksamhetsberättelse
  2015
  2014
  2013

Övriga dokument för planering och uppföljning

Även de följande dokumenten görs under planerings- och uppföljningsprocessen. Dessa är till sin natur mera av Konkurrensverkets egna förslag och planer och inte slutliga dokument som ministeriet har bekräftat. I dessa ingår även Statens revisionsverks revisionsberättelser samt de utvärderingar och utredningar som Konkurrensverket gjort och låtit göra.

Planer

Utvärderingar och utredningar

 • Statens revisionsverks revisionsberättelser finns på SRV:s webbplats.
 • Du kan ta del av övriga ämbetsverks dokument på Netra.

Uppdaterad 1.3.2017 Skriv ut

Arkiv (på finska)