Om webbplatsen och registerredogörelsen

Konkurrens- och konsumentverket ansvarar för webbplatsen. Målet är att hålla innehållet så aktuellt som möjligt och om felaktigheter observeras att korrigera dem utan dröjsmål.

Uppgifterna på webbplatsen är allmänna råd. Med hjälp av dem kan man preliminärt ta reda på sina rättigheter och få till exempel stöd för förhandlingar med motparten i en enskild konflikt. Sidornas uppgifter kan dock inte tillämpas direkt på varje enskilt fall och det lönar sig inte heller att endast på basen av dem dra slutsatser om sitt eget fall. Noggrannare råd får man vid behov från konsumentrådgivningen.

Behandlingen av personuppgifter

Konkurrens- och konsumentverket samlar inte personuppgifter om dem som använder dess webbsidor. Kakor (cookies) används endast för att följa upp sidornas användartrafik. Användningen av sidorna, bl.a. antalet sidvisningar och besökare, det genomsnittliga antalet laddade sidor, den genomsnittliga tiden som använts på våra sidor och de populäraste sidorna statistikförs med hjälp av Google Analytics.

Om du vill kan du kontrollera de uppgifter du skickat om dig och du har rätt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras och även annars åberopa dina rättigheter som säkerställs av personuppgiftslagen.

Registerbeskrivningarna som avses i personuppgiftslagen upprätthålls av Konkurrens- och konsumentverkets registratorskontor, där man kan kontrollera dem.

Upphovsrätterna

Upphovsrätterna för materialet i www.kkv.fi tjänsten tillhör Konkurrens- och konsumentverket om inte annat nämns. Ämbetsverkets logotyp får inte lånas utan tillstånd. Sajtens textmaterial kan användas och man kan fritt länka till sidorna bara man nämner källan.

Konkurrens- och konsumentverket tar inte ansvar för innehållet och lagenligheten i sådana webbsidor som det finns länkar till på ämbetsverkets sidor.

Upphovsrätterna för bildmaterial och kartor tillhör fotograferna, bildernas skapare eller Konkurrens- och konsumentverket. Om användningen av ifrågavarande material ska man alltid komma skilt överens om med ämbetsverket.

 


Uppdaterad 26.5.2014 Skriv ut