Sök

Visa sökvillkoren

Sökresultat

Din sökning med sökordet Prissänkning gav  13 träffar.

Fel och fördröjningar vid renovering

Webbsida

Om renoveringen tydligt försenas kan du kräva försenings- eller standardersättning enligt vad som har antecknats i...

Elavbrott

Webbsida

Eftersom elnät alltid kan utsättas för natur- och andra påverkningar med avbrott som följd, man kan inte kräva...

Tjänstens kvalitet måste motsvara det som har utlovats

Webbsida

Det är fel i telefon- eller Internetanslutningen om kvaliteten inte motsvarar det som utlovats eller det som angetts ...

Försenad leverans

Webbsida

Företaget måste ges tilläggstid Om leveransen av en vara eller utförandet av en tjänst fördröjs och detta inte beror ...

Om säljaren förnekar felet

Om konsumenten har klagat hos företaget, men säljaren förnekar att det är fel på varan och inte går med på att gottgö...

Prisavdrag och hävning av köpet

Prisavdrag Om det inte går att reparera eller byta ut varan, kan felet gottgöras genom prisavdrag. Ett prisavdrag kan...

Konsumentens alternativ om företaget förnekar att tjänsten innehåller fel

Webbsida

Om konsumenten har klagat hos företaget, men säljaren förnekar att tjänsten innehåller fel och inte går med på att...

Olika sätt att gottgöra fel i en tjänst

Webbsida

Ett fel i en tjänst kan gottgöras genom delvis betalning av köpesumman, korrigering av felet och förnyande av arbetet...

Prissänkning av bil och hävning av köp

Webbsida

Prisavdrag kan användas om felet inte kan repareras eller om företaget inte använder sin rätt att låta reparera felet...

Bilar

Webbsida

På de här sidorna finns anvisningar för problem som gäller fel på bilar och service av bilar. En bil kräver regelbund...


Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut