Sök

Visa sökvillkoren

Sökresultat

Din sökning med sökordet Att häva ett köp gav  7 träffar.

Tjänstens kvalitet måste motsvara det som har utlovats

Webbsida

Det är fel i telefon- eller Internetanslutningen om kvaliteten inte motsvarar det som utlovats eller det som angetts ...

Hävning av ett köp på grund av fördröjning

Webbsida

Konsumenten har rätt att häva ett köp på grund av fördröjning om han eller hon har gett säljaren en skälig tilläggsti...

Prisavdrag och hävning av köpet

Prisavdrag Om det inte går att reparera eller byta ut varan, kan felet gottgöras genom prisavdrag. Ett prisavdrag kan...

Prissänkning av bil och hävning av köp

Webbsida

Prisavdrag kan användas om felet inte kan repareras eller om företaget inte använder sin rätt att låta reparera felet...

Att häva ett köp

Webbsida

Returrätt Att köpa en vara innebär att man ingår ett avtal, och avtalet kan inte ändras ensidigt av någondera parten....

Fel i en gammal aktielägenhet, reklamation och påföljder av felet

Webbsida

En begagnad bostad är behäftad med fel, om   den inte överensstämmer med det som har avtalats   den inte motsvarar de...

Köp, försäljning och avtal

Webbsida

När en konsument köper en vara eller en tjänst av ett företag uppkommer alltid ett avtal mellan konsumenten och...


Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut