Sök

Visa sökvillkoren

Sökresultat

Din sökning med sökordet Räkning gav  11 träffar.

Tidpunkt för betalning av faktura

Förhandsbetalning   Ju större köp, desto fler risker innebär förhandsbetalning för kunden. Det lönar sig vanligtvis...

Val av betalningssätt

Webbsida

På den här sidan berättar vi om de vanligaste betalningssätten och om hur valet av betalningssätt kan påverka...

Betalningssätt

Webbsida

Betalningsmottagaren beslutar vilka betalningssätt han eller hon godtar. Alternativen får ändå inte vara oskäliga för...

Ta kontakt med fordringsägaren om du inte kan betala dina räkningar

Webbsida

Det är vanligtvis alltid möjligt att förhandla om olika betalningsarrangemang med fordringsägare och indrivningsbyråe...

Betalningsdröjsmål och indrivning

Webbsida

Slutsumman på en förfallen och obetald faktura växer hela tiden, för gäldenären ska ersätta borgenären för skäliga oc...

Inkomster och utgifter i balans

Webbsida

Betala räkningarna i prioritetsordning   Boende: hyra, el och vatten   Övriga nödvändiga utgifter (mat, telefon,...

Telefon- och bredbandsabonnemang

Webbsida

Telefon- och internetanslutningar är tjänster som enligt lagen skall vara tillgängliga för alla. Anslutningen kan...

Utred fakturan i operatörens kundtjänst

Webbsida

Konsumenten har rätt att förutsätta att   faktureringen fungerar fakturan är tillräckligt tydlig fakturan innehåller...

En påhittad faktura ser ut som en verklig sådan

Webbsida

En påhittad faktura ser ofta ut som en äkta sådan, men i verkligheten faktureras du för en tjänst du inte beställt.  ...

Faktura utan beställning eller "gratis" provpaket, beställningsfällor

Webbsida

VIDEO tilausansa FI/SV Fick du en provförpackning eller beställde du en provperiod och blev bunden av ett längre och...


Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut