Sök

Visa sökvillkoren

Sökresultat

Din sökning med sökordet Betalning gav  9 träffar.

Returnering av varor och återbetalning

Webbsida

Returnering av varor och kostnader Om en konsument häver ett köp ska varan returneras inom 14 dagar efter det att...

Tidpunkt för betalning av faktura

Förhandsbetalning   Ju större köp, desto fler risker innebär förhandsbetalning för kunden. Det lönar sig vanligtvis...

Val av betalningssätt

Webbsida

På den här sidan berättar vi om de vanligaste betalningssätten och om hur valet av betalningssätt kan påverka...

Förtidsbetalning av kredit

Webbsida

Krediten kan återbetalas innan den förfaller till betalning En konsumentkredit kan återbetalas i sin helhet innan...

Betalningssätt

Webbsida

Betalningsmottagaren beslutar vilka betalningssätt han eller hon godtar. Alternativen får ändå inte vara oskäliga för...

Ta kontakt med fordringsägaren om du inte kan betala dina räkningar

Webbsida

Det är vanligtvis alltid möjligt att förhandla om olika betalningsarrangemang med fordringsägare och indrivningsbyråe...

Inkomster och utgifter i balans

Webbsida

Betala räkningarna i prioritetsordning   Boende: hyra, el och vatten   Övriga nödvändiga utgifter (mat, telefon,...

Betalningar, fakturor och indrivning

Webbsida

På dessa sidor hittar du anvisningar för att sköta din privatekonomi. Du hittar information om bland annat...


Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut