Sök

Visa sökvillkoren

Sökresultat

Din sökning med sökordet Resa gav  31 träffar.

Researrangören Ryhmä Expertit Oy insolvent – anvisningar till konsumenterna om ersättningsansökan

Nyheter 25.11.2016

Researrangören Ryhmä Expertit Oy har den 23 november 2016 konstaterats vara insolvent. Företaget har en säkerhet hos...

Researrangör, som verkar utan säkerhet

Webbsida

Konkurrens- och konsumentverket kan befria en researrangör från att ställa säkerhet, om paketreseverksamheten uppfyll...

Incoming, dvs. resor från utlandet till Finland

Webbsida

Paketresor sålda utomlands Incoming-verksamhet kräver i regel inte registrering i registret över paketreserörelser,...

Ersättningen för fördröjning i destinationen är 25–50 % av biljettpriset

Webbsida

Du kan kräva ersättning om båtens ankomst till destinationen är försenad. Ersättningen är 25–50 % av biljettpriset. D...

Inhibering eller försening av en resa

Webbsida

Om avgången från hamnen försenas med över 90 minuter eller ställs in 1. Du kan kräva att rederibolaget erbjuder...

Om du vill avboka en resa

Webbsida

Eftersom rederibolagens avbokningsvillkor för resor varierar lönar det sig att så fort som möjligt att ta kontakt med...

Båtpassagerarens rättigheter vid försening och inhibering

Webbsida

På dessa sidor får du instruktioner om hur du ska gå till väga om din båtresa försenas eller inhiberas samt informati...

Kompensation vid försenad eller inställd bussresa

Webbsida

Du kan kräva gottgörelse av bussbolaget om servicen inte motsvarar det som utlovats. Om resan i fråga är minst 250 km...

Skadestånd vid försenad eller inställd bussresa

Webbsida

Om du har lidit ekonomiska förluster på grund av att din bussresa har försenats eller ställts in kan du ha rätt till...

Rätt till assistans vid försenad eller inställd resa eller olyckshändelse

Webbsida

Om avgången från terminalen ställs in eller försenas med över 90 minuter, och det är fråga om en bussresa som enligt...


Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut