Sök

Visa sökvillkoren

Sökresultat

Din sökning med sökordet Annulleringsrätt gav  11 träffar.

Ångeranmälan

Webbsida

Tidpunkt för utövande av ångerrätten En ångeranmälan ska göras inom 14 dagar efter mottagandet av varan eller efter a...

Ångerrätt vid hemförsäljning

Webbsida

Vid hemförsäljning har merparten av varorna en ångerrätt på 14 dagar, under vilken konsumenten kan ångra köpet utan...

Ångerrätt vid distansförsäljning

Webbsida

För de flesta distansförsäljningsvarorna gäller 14 dagars ångerrätt, inom vilken konsumenten kan ångra köpet utan...

Resenärens rättigheter i lag, de allmänna paketresevillkoren och de speciella villkoren

Webbsida

Resenärens rättigheter på en paketresa bygger på lagen om paketresor. Konkurrens- och konsumentverket och Finlands...

Researrangörens rätt att ställa in en resa

Webbsida

En researrangör har rätt att ställa in en paketresa om en myndighet rekommenderar att man undviker att resa till...

Resan kan avbokas utan särskild orsak

Webbsida

På resor som tillämpar allmänna resevillkor har resenären rätt att avboka resan utan särskild orsak. I lagen om...

Ändring som researrangören har gjort kan utgöra grund för avbokning

Webbsida

Enligt lagen om paketresor har resenären rätt att avboka resan om researrangören i väsentlig grad har höjt resans pri...

Resan kan avbokas på grund av hälso- eller säkerhetsrisk

Webbsida

Enligt lagen om paketresor har resenären rätt att avboka resan på grund av omständigheter på resmålet då resenären ha...

Resan kan avbokas på grund av oöverstigligt hinder

Webbsida

Enligt lagen om paketresor är resenären på grund av vägande skäl förhindrad att delta i resan till följd av en ovänta...

Man kan inte själv avgiftsfritt avboka en paketresa

Webbsida

Avtal gällande en paketresa binder resenären först då han/hon har betalt reserveringsavgiften. Om man inte har betalt...


Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut