Sök

Visa sökvillkoren

Sökresultat

Din sökning med sökordet Avtal gav  21 träffar.

Ändring av villkoren i abonnemangsavtal

Webbsida

Meddelande om ändringar i villkor Operatören ska meddela konsumenten om ändringar i avtalsvillkor och innehållet i...

Standardavtalsvillkor

Webbsida

Standardavtalsvillkoren finns tillsvidare huvudsakligen på finska. De är publicerade på vår finskspråkiga webplats....

Elavtal

Webbsida

Besök först webbplatsen för ditt elbolag för att se om den information som du söker finns där. I vårt avsnitt Fel och...

Byte av operatör och nummerportering

Webbsida

Ett befintligt nummer kan alltid behållas i samband med byte av operatör. Även om man har möjlighet att flytta numret...

Olika sätt att gottgöra fel i en tjänst

Webbsida

Ett fel i en tjänst kan gottgöras genom delvis betalning av köpesumman, korrigering av felet och förnyande av arbetet...

Rätt att annullera krediten

Webbsida

Konsumenten har ångerrätt beträffande en konsumentkredit i 14 dygn från och med att avtalet upprättats eller en senar...

Kreditavtal

Webbsida

Innan kreditavtalet ingås ska kreditgivaren bedöma konsumentens kreditvärdighet. Det innebär att kreditgivaren skaffa...

Telefon- och bredbandsabonnemang

Webbsida

Telefon- och internetanslutningar är tjänster som enligt lagen skall vara tillgängliga för alla. Anslutningen kan...

Kontrollera gymmedlemskapets villkor innan du ingår ett avtal

Webbsida

Många avtal om gymmedlemskap är tidsbundna och bindande. Därför lönar det sig noga sätta sig in i avtalsvillkoren inn...

Uppbindningsavtal

Webbsida

Vad är ett uppbindningsavtal? Ett uppbindningsavtal betyder att en apparat och ett tidsbundet abonnemangsavtal säljs...


Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut