Sök

Visa sökvillkoren

Sökresultat

Din sökning med sökordet Dröjsmål gav  24 träffar.

Fel och fördröjningar vid renovering

Webbsida

Om renoveringen tydligt försenas kan du kräva försenings- eller standardersättning enligt vad som har antecknats i...

Förseningar och fel i huspaket

Webbsida

Vid köp av huspaket tillämpas kontraktets villkor och konsumentskyddslagen – särskilt kapitel 9, som gäller köp av...

Telefon- och bredbandsabonnemang

Webbsida

När det gäller frågor kring ditt abonnemang bekanta dig med din operatörs avtalsvillkor som definierar parternas...

Skadestånd

Webbsida

Konsumenten har rätt att kräva skadestånd också för den ekonomiska förlust som fördröjningen har gett upphov till. Fö...

Hävning av ett köp på grund av fördröjning

Webbsida

Konsumenten har rätt att häva ett köp på grund av fördröjning om han eller hon har gett säljaren en skälig tilläggsti...

Försenad leverans

Webbsida

Företaget måste ges tilläggstid Om leveransen av en vara eller utförandet av en tjänst fördröjs och detta inte beror ...

Fel eller brist på en vara

Det är fel på varan om dess typ, antal, egenskaper eller förpackning inte motsvarar överenskommelsen. För varor som...

Skadestånd för skador som orsakats av fel i en tjänst

Webbsida

Utöver att felet korrigeras har konsumenten rätt att kräva skadestånd för den skada som felet har gett upphov till. F...

Fel i en tjänst

Webbsida

Tjänsten måste till innehåll, utförande och resultat motsvara det som har utlovats. Personliga förväntningar hos en...

Ersättningen för fördröjning i destinationen är 25–50 % av biljettpriset

Webbsida

Du kan kräva ersättning om båtens ankomst till destinationen är försenad. Ersättningen är 25–50 % av biljettpriset. D...


Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut