Sök

Visa sökvillkoren

Sökresultat

Din sökning med sökordet Defekt gav  21 träffar.

Tjänstens kvalitet måste motsvara det som har utlovats

Webbsida

Det är fel i telefon- eller Internetanslutningen om kvaliteten inte motsvarar det som utlovats eller det som angetts ...

Telefon- och bredbandsabonnemang

Webbsida

När det gäller frågor kring ditt abonnemang bekanta dig med din operatörs avtalsvillkor som definierar parternas...

Om säljaren förnekar felet

Om konsumenten har klagat hos företaget, men säljaren förnekar att det är fel på varan och inte går med på att gottgö...

Skadestånd vid köp av vara

Ersättningsskyldighet Konsumenten har rätt att kräva skadestånd för den skada som ett fel på en vara har gett upphov...

Prisavdrag och hävning av köpet

Prisavdrag Om det inte går att reparera eller byta ut varan, kan felet gottgöras genom prisavdrag. Ett prisavdrag kan...

Reparationskostnader, plats och tid

Webbsida

Reparationskostnader 1. Under garantitiden Varan måste repareras i enlighet med garantivillkoren utan att detta orsak...

Konstaterande av fel och kostnader för felsökning

Under garantitiden Säljaren ansvarar för fel på en vara enligt garantivillkoren. Säljaren ansvarar också för...

Part som ansvarar för felet

Säljarens, importörens eller tillverkarens ansvar för ett fel Det företag som sålde varan är i första hand ansvarigt...

Fel eller brist på en vara

Det är fel på varan om dess typ, antal, egenskaper eller förpackning inte motsvarar överenskommelsen. För varor som...

Olika sätt att gottgöra fel i en tjänst

Webbsida

Ett fel i en tjänst kan gottgöras genom delvis betalning av köpesumman, korrigering av felet och förnyande av arbetet...


Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut