Sök

Visa sökvillkoren

Sökresultat

Din sökning med sökordet Fel gav  39 träffar.

Klagomål om behandlingsfel

Webbsida

Patienten och de anhöriga har rätt att anföra klagomål om de är missnöjda med den vård eller service de fått inom sju...

Besiktningsmannen ansvarar inför uppdragsgivaren

Webbsida

Besiktningsmannens skyldigheter regleras alltid av konsumentskyddslagens regler när uppdragsgivaren är en konsument...

Fel i och reklamationer av serviceboende

Webbsida

Avtalets karaktär avgör vilken instans som behandlar reklamationer och tvistemål som berör tjänster och avgifter....

Fel och fördröjningar vid renovering

Webbsida

Om renoveringen tydligt försenas kan du kräva försenings- eller standardersättning enligt vad som har antecknats i...

Förseningar och fel i huspaket

Webbsida

Vid köp av huspaket tillämpas kontraktets villkor och konsumentskyddslagen – särskilt kapitel 9, som gäller köp av...

Tjänstens kvalitet måste motsvara det som har utlovats

Webbsida

Det är fel i telefon- eller Internetanslutningen om kvaliteten inte motsvarar det som utlovats eller det som angetts ...

Telefon- och bredbandsabonnemang

Webbsida

När det gäller frågor kring ditt abonnemang bekanta dig med din operatörs avtalsvillkor som definierar parternas...

Om säljaren förnekar felet

Om konsumenten har klagat hos företaget, men säljaren förnekar att det är fel på varan och inte går med på att gottgö...

Skadestånd vid köp av vara

Ersättningsskyldighet Konsumenten har rätt att kräva skadestånd för den skada som ett fel på en vara har gett upphov...

Prisavdrag och hävning av köpet

Prisavdrag Om det inte går att reparera eller byta ut varan, kan felet gottgöras genom prisavdrag. Ett prisavdrag kan...


Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut