Sök

Visa sökvillkoren

Sökresultat

Din sökning med sökordet Ansvar för fel gav  12 träffar.

Konstaterande av fel och kostnader för felsökning

Under garantitiden Säljaren ansvarar för fel på en vara enligt garantivillkoren. Säljaren ansvarar också för...

Tjänsteleverantören ansvarar för fel

Webbsida

En tjänsteleverantör är i första hand ansvarig för fel i en tjänst. Om konsumenten så vill kan han eller hon framstäl...

Service av bil och fel på reparationen

Webbsida

Konsumenten kan själv välja platsen för regelbunden service Konsumenten kan själv välja var bilen ska genomgå...

Skadestånd

Webbsida

Konsumenten har också rätt att kräva skadestånd för de skador som felet på bilen har gett upphov till. För dåligt hum...

Reparation av bilen eller byte till en felfri bil

Webbsida

Vid bilköp korrigeras fel i första hand genom reparation. Säljaren har rätt att reparera felet om det sker inom skäli...

Fel på en begagnad bil

Webbsida

Huvudregeln är att ett fel på en begagnad bil är på säljarens ansvar om bilen inte motsvarar den information som...

Fel på en ny bil

Webbsida

Säljaren ansvarar i första hand för fel på en ny bil Det företag som sålde bilen ansvarar i första hand för fel på en...

Bilar

Webbsida

På de här sidorna finns anvisningar för problem som gäller fel på bilar och service av bilar. En bil kräver regelbund...

Fel i en tjänst

Webbsida

Tjänsten måste till innehåll, utförande och resultat motsvara det som har utlovats. Personliga förväntningar hos en...

Kompensation vid försenad eller inställd bussresa

Webbsida

Du kan kräva gottgörelse av bussbolaget om servicen inte motsvarar det som utlovats. Om resan i fråga är minst 250 km...


Uppdaterad 18.4.2014 Skriv ut