Kärninnehåll

  • mediers och marknadsföringens påverkan på individuell och strukturell nivå
  • företagens metoder och strategier för att kommunicera med konsumenter
  • grundläggande regler för marknadsföring och reklam
  • marknadsföring och socialt hållbar konsumtion
  • konsumentteknik och mediemiljö