Kärninnehåll

  • Teknologins och medians betydelse
  • Att välja teknologi och medier samt delaktighet
  • Säkerhet och kontroll