Kärninnehåll

  • principer för ekonomisk förvaltning
  • pengaflödet i ett privat hushåll
  • regler som gäller privatekonomi
  • ekonomiska svårigheter