Konkurssi

Konkurssitilanteessa korvauksen hakeminen ennakkoon maksetusta ostoksesta riippuu maksutavasta. Myyjän mentyä konkurssiin voit valittaa palvelun tai tuotteen virheestä esimerkiksi palvelun alihankkijalle tai tuotteen valmistajalle.

Korvauksen hakeminen ennakkoon maksetusta ostoksesta

Korvausten hakeminen konkurssitilanteessa riippuu siitä, millä maksoit ostoksen.

Toimi näin, jos maksoit ostoksen luottokortilla tai tuotteen hankkimiseksi myönnetyllä luotolla

 • Voit vaatia maksun palauttamista luotonantajalta. Toimittamattoman tuotteen lisäksi voit vedota esimerkiksi etämyynnin 14 vuorokauden peruuttamisoikeuteen.
 • Kun peruutat verkkokaupassa tehdyn etämyyntisopimuksen, myös siihen liitännäinen luottosopimus päättyy automaattisesti.
 • Maksukortin debit-ominaisuudella maksetuista ostoksista voit vaatia hyvitystä korttiyhtiöltä, jos yhtiö on ilmoittanut niin korttiehdoissaan.

Toimi näin, jos maksoit ostoksen muulla tavoin, esimerkiksi verkkopankissa

 • Joudut valvomaan saataviasi konkurssimenettelyssä, ellei maksamaasi tuotetta ole esimerkiksi liikkeen varastossa eroteltu sinulle kuuluvaksi.
 • Ota yhteyttä konkurssipesän pesänhoitajaan, joka laatii pesäluettelon. Saatavia pitää vaatia pesänhoitajalta kirjallisesti valvontakirjelmällä, jossa eritellään saatavat ja niiden perusteet.

 

Lahjakortin korvaaminen konkurssitilanteessa

Konkurssiin menneellä liikkeellä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta lahjakortteja. Kun yritys on asetettu konkurssiin, sillä ei enää ole oikeutta määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta. Omaisuutta hoitaa tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja.

Toimi näin, jos haluat saada korvausta menetetystä lahjakortista

 • Valvo lahjakorttisaatava konkurssissa.
 • Toimita pesänhoitajalle kirjallinen valvontakirjelmä, jossa eritellään saatava ja peruste.

 

Palvelun virheestä valittaminen konkurssitilanteessa

Jos palvelun myyjä on mennyt konkurssiin, voit valittaa palvelun virheestä mahdolliselle myyjän käyttämälle alihankkijalle, joka työn on tehnyt.

Jos virhe on syntynyt alihankkijasta riippumattomasta syystä vasta sen jälkeen, kun suoritus luovutettiin, se ei ole vastuussa virheestä.

Virheilmoitus alihankkijalle on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsit virheen tai sinun olisi pitänyt havaita se.

Toimi näin, jos haluat tehdä valituksen palvelun virheestä

 • Voit vaatia ensin työn korjaamista tai palvelun uusimista.
 • Jos työn korjaaminen ei onnistu, voit vaatia hinnanalennusta. Alennus lasketaan hinnasta, jolla alihankkija möi suorituksensa myyjälle – ei maksamastasi kauppahinnasta.
 • Jos virhe ei ole vähäinen tai sitä ei voi korjata muilla keinoilla, voit vaatia kaupan purkamista. Hyvitys lasketaan hinnasta, jolla alihankkija möi suorituksensa myyjälle. Mahdollisessa kaupanpurkutilanteessa et siis voi vaatia alihankkijaa palauttamaan koko kauppahintaa.

Tavaran virheestä valittaminen konkurssitilanteessa

Mikäli tavaran myyjä on mennyt konkurssiin, voit valittaa virheestä tavaran valmistajalle, maahantuojalle tai muulle aikaisempaa myyntiporrasta edustavalle yritykselle.

Jos virhe on syntynyt valmistajasta tai maahantuojasta riippumattomasta syystä vasta sen jälkeen, kun tavara luovutettiin myyjälle, ne eivät ole vastuussa virheestä.

Valitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitsit virheen tai sinun olisi pitänyt havaita se. Kohtuullinen aika voi vaihdella tapauskohtaisesti, mutta se on aina vähintään kaksi kuukautta.

Toimi näin, jos haluat tehdä valituksen tuotteen virheestä

Jos takuu on voimassa

 • Voit valittaa tuotteen virheestä ja vaatia hyvitystä valmistajalta tai maahantuojalta.
 • Tavaran virhe hyvitetään takuuehtojen mukaisesti.

Jos takuuta ei ole tai se on umpeutunut

 • Voit valittaa tuotteen virheestä ja vaatia hyvitystä, jos tuote kestää normaalissa käytössä lyhyemmän aikaa kuin samanlaatuisten ja -hintaisten tavaroiden oletetaan kestävän.
 • Voit vaatia ensin tuotteen korjaamista tai vaihtoa virheettömään.
 • Jos tuotteen korjaaminen tai vaihto eivät onnistu, sinulla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkamista.
 • Hinnanalennus tai hyvitys lasketaan hinnasta, jolla valmistaja tai maahantuoja möi tavaran myyjälle. Et voi siis vaatia valmistajaa tai maahantuojaa palauttamaan koko kauppahintaa.