Tutkimus ja vaikuttaminen

KKV:n työ perustuu tutkittuun tietoon ja markkinoiden tuntemukseen.