Tutkimus ja vaikuttaminen

KKV:n työ perustuu tutkittuun tietoon ja markkinoiden tuntemukseen.

Tulossa 2022: KKV:n uudet julkaisusarjat

Tutkimusten tuloksia ja keskustelun avauksia julkaistaan jatkossa KKV:n neljässä julkaisusarjassa:

  • Tutkimusraportit: Laajat tutkimuspohjaiset selvitykset
  • Policy Brief -sarja: Tiiviit katsaukset poliittisen päätöksenteon tueksi
  • Katsaukset: Lyhyemmät selvitystyöt ja pidempien tutkimushankkeiden väliraportointi, kirjallisuuskatsaukset
  • Working Papers: Akateemiseen vertaisarviointiin tähtäävien julkaisujen ensiversiot​