Toimivammat markkinat – tietoisemmat kuluttajat

KKV varmistaa, että markkinat toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja reilusti kansantalouden ja kuluttajien eduksi. Kun kilpailu markkinoilla toimii hyvin, se kannustaa yrityksiä kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka ovat kuluttajan kannalta edullisia ja vastaavat entistä paremmin asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Kuluttajille on tarjolla riittävästi vaihtoehtoja, joista he voivat valita itselleen sopivimman.

KKV:ssä toimiva kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalainsäädännön noudattamista. Valvonta kohdistuu erityisesti markkinointiin ja sopimusehtoihin.  Virasto tasapainottaa kaikkien kuluttajien – myös heikommassa asemassa olevien – ja yritysten välistä suhdetta.

KKV tarjoaa kuluttajille ja yrityksille tietoa ja toimintaohjeita, jotka ehkäisevät ongelmia jo ennalta. KKV:n kuluttajaneuvonta ja Euroopan kuluttajakeskus sovittelevat kiistoja puolueettomasti. Tavoitteena on varmistaa kuluttajille kuuluvat hyvitykset.

KKV valvoo, että yritykset menestyvät markkinoilla omilla ansioillaan eivätkä kilpailua keinotekoisesti rajoittavan menettelyn tai perusteettomien etujen avulla.  Virasto puuttuu kartelleihin ja yrityskauppoihin, jotta hinnat eivät nousisi tai laatu laskisi asiakkaiden vahingoksi.

KKV huolehtii myös siitä, etteivät julkisyhteisöt hyödynnä elinkeinotoiminnassaan asemastaan johtuvia perusteettomia kilpailuetuja, ja syrjäytä näin tehokkaampia kilpailijoitaan markkinoilta tai estä markkinoiden uudistumista. Lisäksi virasto varmistaa, että yhteisiä verovarojamme käytetään mahdollisimman tehokkaasti valvomalla, että julkiset hankinnat kilpailutetaan avoimesti ja tasapuolisesti. Näin ehkäistään myös korruptiota.

Päättäjät hyötyvät KKV:n monipuolisesta asiantuntemuksesta, joka perustuu tutkimukseen ja markkinoiden tuntemukseen. Analyysiemme avulla päättäjät pystyvät huomioimaan eri vaihtoehtojen vaikutukset markkinoiden toimivuuteen sekä kuluttajien ja yritysten asemaan.

KKV:n työ­tä oh­jaa­vat ar­vot

 • Riippumattomuus: toimimme tinkimättömästi kuluttajien ja kansantalouden hyväksi
 • Vastuullisuus: perustamme toimintamme asiantuntemukseen ja huolelliseen harkintaan ja
 • Yhdessä saavuttaminen: etsimme parhaita ratkaisuja hyödyntäen koko viraston osaamista
 • Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV) johtaa pääjohtaja Kirsi Leivo. Kilpailuasioiden vastuualueen ylijohtaja on Timo Mattila. Kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajana ja kuluttaja-asiamiehenä toimii Katri Väänänen.

  Kilpailuasioiden vastuualueella toimivat seuraavat yksiköt:

  • Kilpailuvalvonta 1, päällikkönä johtaja Jarno Sukanen
  • Kilpailuvalvonta 2, päällikkönä johtaja Valtteri Virtanen
  • Kilpailuvalvonta 3, päällikkönä johtaja Juuli Broms
  • Yrityskauppavalvonta, päällikkönä johtaja Sanna Syrjälä
  • Kilpailuneutraliteetti ja hankintojen valvonta, päällikkönä johtaja Arttu Juuti
  • Kansainväliset kilpailuasiat, päällikkönä johtaja Rainer Lindberg

  Kuluttaja-asioiden vastuualueella toimivat seuraavat yksiköt ja toiminnot:

  • Kuluttajansuoja 1, päällikkönä johtaja Miina Ojajärvi
  • Kuluttajansuoja 2, päällikkönä johtaja Paula Hannula
  • Kuluttajansuoja 3, päällikkönä johtaja Satu Toepfer
  • Neuvontapalvelut, päällikkönä johtaja Maija Puomila

  Lisäksi virastossa toimivat suoraan pääjohtajan alaisuudessa

  • Vaikutusarviointiyksikkö, päällikkönä tutkimusjohtaja Samuli Leppälä
  • Viestintäyksikkö, päällikkönä viestintäjohtaja Laura Salmi
  • Hallintoyksikkö, päällikkönä hallintojohtaja Anna Saharinen
  • ICT- ja digiyksikkö, päällikkönä ICT- ja digikehitysjohtaja Juho Härme

   

 • Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot on koottu omalle sivulleen.

 • Viraston voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen on koottu omalle sivulleen.

 • KKV toimii kuluttajien ja kansantalouden hyväksi. Raportissa on konkreettisia esimerkkejä vastuullisista toimintatavoista ja siitä, miten virasto pitää huolta henkilöstöstään.