Toimivammat markkinat – tietoisemmat kuluttajat

KKV varmistaa, että markkinat toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja reilusti kansantalouden ja kuluttajien eduksi.

KKV

 • valvoo, etteivät yritykset tai julkisyhteisöt rajoita kilpailua perusteettomasti ja hinnat eivät nousisi tai laatu laskisi asiakkaiden vahingoksi.
 • puuttuu muun muassa kartelleihin ja muihin haitallisiin kilpailunrajoituksiin, kuten määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön sekä toimivan kilpailun kannalta haitallisiin yrityskauppoihin
 • varmistaa reilun kilpailun yksityisten ja julkisten toimijoiden välille
 • edistää verovarojen tehokkaampaa käyttöä valvomalla, että julkiset hankinnat kilpailutetaan avoimesti ja tasapuolisesti
 • tasapainottaa kuluttajien ja yritysten välistä suhdetta. Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalainsäädännön noudattamista. Valvonta kohdistuu erityisesti markkinointiin ja sopimusehtoihin.
 • tarjoaa kuluttajille ja yrityksille tietoa ja toimintaohjeita, jotka ehkäisevät ongelmia jo ennalta. Kuluttajaneuvonta ja Euroopan kuluttajakeskus sovittelevat kuluttajien ja yritysten välisiä kiistoja puolueettomasti.
 • tarjoaa päättäjille monipuolista asiantuntemusta, joka perustuu tutkimukseen ja markkinoiden tuntemukseen.

KKV:n työ­tä oh­jaa­vat ar­vot

 • Riippumattomuus: toimimme tinkimättömästi kuluttajien ja kansantalouden hyväksi
 • Vastuullisuus: perustamme toimintamme asiantuntemukseen ja huolelliseen harkintaan ja
 • Yhdessä saavuttaminen: etsimme parhaita ratkaisuja hyödyntäen koko viraston osaamista

KKV työpaikkana 

Organisaatio ja raportointi 

 • Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV) johtaa pääjohtaja Kirsi Leivo. Kilpailuasioiden vastuualueen ylijohtaja on Timo Mattila. Kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtajana ja kuluttaja-asiamiehenä toimii Katri Väänänen.

  Kilpailuasioiden vastuualueella toimivat seuraavat yksiköt:

  • Kilpailuvalvonta 1, päällikkönä johtaja Jarno Sukanen
  • Kilpailuvalvonta 2, päällikkönä johtaja Valtteri Virtanen
  • Kilpailuvalvonta 3, päällikkönä johtaja Juuli Broms
  • Yrityskauppavalvonta, päällikkönä johtaja Sanna Syrjälä
  • Kilpailuneutraliteetti ja hankintojen valvonta, päällikkönä johtaja Arttu Juuti
  • Kansainväliset kilpailuasiat, päällikkönä johtaja Rainer Lindberg

  Kuluttaja-asioiden vastuualueella toimivat seuraavat yksiköt ja toiminnot:

  • Kuluttajansuoja 1, päällikkönä johtaja Miina Ojajärvi
  • Kuluttajansuoja 2, päällikkönä johtaja Paula Hannula
  • Kuluttajansuoja 3, päällikkönä johtaja Satu Toepfer
  • Neuvontapalvelut, päällikkönä johtaja Maija Puomila

  Lisäksi virastossa toimivat suoraan pääjohtajan alaisuudessa

  • Vaikutusarviointiyksikkö, päällikkönä tutkimusjohtaja Samuli Leppälä
  • Viestintäyksikkö, päällikkönä viestintäjohtaja Laura Salmi
  • Hallintoyksikkö, päällikkönä hallintojohtaja Anna Saharinen
  • ICT- ja digiyksikkö, päällikkönä ICT- ja digikehitysjohtaja Juho Härme

   

 • Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot on koottu omalle sivulleen.

 • Viraston voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen on koottu omalle sivulleen.

 • KKV toimii kuluttajien ja kansantalouden hyväksi. Raporteissa on konkreettisia esimerkkejä vastuullisista toimintatavoista ja siitä, miten virasto pitää huolta henkilöstöstään.