Toi­mi­vam­mat mark­ki­nat ja tie­toi­sem­mat ku­lut­ta­jat

KKV-blogissa pohditaan markkinoiden toimivuutta kansantalouden ja kuluttajien näkökulmasta. Kirjoittajina ovat KKV:n asiantuntijat ja kuluttaja-asiamies. 

”Korjaamme virheen, kunhan allekirjoitat salassapitosopimuksen”

Liike-elämästä tuttuja salassapitosopimuksia on nyt tuotu myös kuluttajakauppaan. Tällaisille sopimuksille on vaikea nähdä aitoa tarvetta tai edes oikeutusta.

Lue lisää

Tilastoja uudistuneesta yrityskauppavalvonnasta

Yrityskauppavalvonnan tilastoista selviää, miten KKV:lle ilmoitettujen yrityskauppojen määrä ja kauppojen käsittelyajat kehittyivät vuonna 2023.

Lue lisää

Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportointi edellyttää kilpailuneutraliteettisääntelyn omaksumista

Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportoinnin parissa työskentelevien kannattaa viimeistään nyt ottaa haltuun kilpailuneutraliteettisääntelyn perusteet.

Lue lisää

Loppu puhelimessa tehdyille hutiostoksille? Vasta kirjallisesti hyväksytty tarjous on sitova

Puhelinmyynnin uudella sääntelyllä on pyritty suojaamaan kuluttajia. On tärkeää, että myös kuluttajat tuntevat omat oikeutensa.

Lue lisää

Tunnetko verkkomyynnin ja -mainonnan uudistetut pelisäännöt?

Kilpailuvalvonnan asiantuntijamme kertovat verkkokaupankäynnin kilpailusäännöistä, joiden tunteminen on tärkeää tavarantoimittajille ja jälleenmyyjille.

Lue lisää

Kylmiä huonelämpötiloja ja maksuvaikeuksia – katsaus suomalaiseen energiaköyhyyteen

Korkeat energiakustannukset vaikuttavat laajasti kotitalouksiin ja voivat olla merkittävä tekijä energiaköyhyyden synnyssä.

Lue lisää

Tekoäly muuttaa kuluttajatapausten käsittelyä

Ensimmäiset kokemukset tekoälyn hyödyntämisestä KKV:ssä ovat olleet lupaavia.

Lue lisää

KKV neuvoo yrityksiä kilpailuoikeudellisissa kysymyksissä

Tyypillisiä neuvontatilanteita ovat esimerkiksi kilpailevien yritysten väliset yhteistyöjärjestelyt.

Lue lisää

Onnistunut apteekkiuudistus edellyttää erisuuntaisten tavoitteiden yhteensovittamista

Apteekkiuudistus edellyttää huolellista selvitys- ja valmistelutyötä. Keinot on mietittävä tarkkaan, ja myös uudistusten järjestyksellä on väliä.

Lue lisää

Tarkkuutta sidosyksikköhankintoihin

Sidosyksikköhankintojen tekemisen edellytyksiä on tulkittu liian laveasti etenkin vaaditun määräysvallan osalta.

Lue lisää