Tietosuojakäytäntömme ja tietosuojaselosteet

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, Suomen lakeja, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Noudatamme korkeaa tietosuojatasoa. Henkilö- ja tunnistamistietoja  kerätään tiettyjä määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia varten, eikä niitä käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti tietojen käsittelyyn liittyvistä periaatteista ja valvomme tarkoituksenmukaisella tavalla tietojen käyttöä.

Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelyn perusteista ja rekisteröityjen oikeuksista on kerrottu tietosuojaselosteissa.

Tämän sivuston käyttäjien tietojen käsittelystä kerromme Evästeet-sivulla.

Yhteystiedot

Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin perustuvat pyynnöt sekä muut Kilpailu- ja kuluttajaviraston henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedustelut pyydetään lähettämään osoitteeseen tietosuoja@kkv.fi.