Vastuu käytetyn tavaran virheestä

Vastuu käytetyn tavaran virheestä määräytyy sen mukaan, keneltä tavara on ostettu.

  1. Jos käytetty tavara on ostettu yritykseltä tai muulta elinkeinonharjoittajalta, kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja. Ostajan on aina ensin tehtävä virheestä valitus myyjälle, mutta kiistatilanteessa voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan.

    Myös käytettyjä tavaroita välittävä yritys on vastuussa välittämistään tavaroista. Vastuuta ei kuitenkaan synny, jos välittäjä toimii toisen elinkeinonharjoittajan lukuun ja kuluttaja on sopimusta tehtäessä selvillä tästä ja oikeuksistaan.

  2. Jos käytetty tavara on ostettu yksityiseltä henkilöltä, kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia vaan kauppalakia, jonka säännökset virheen määrittelyn osalta ovat pitkälti kuluttajansuojalakia vastaavia. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa ostajan velvollisuudet ovat suuremmat kuin kuluttajakaupassa.

  3. Jos kyse on käytettyjen tavaroiden huutokaupasta, jossa ostajilla on myös mahdollisuus olla läsnä, ostajalla ei ole kuluttajansuojalain mukaista turvaa. Ostaja voi kääntyä kuluttajaviranomaisten puoleen silloin, jos tavaran myyjänä tai välittäjänä on yritys tai elinkeinonharjoittaja.

Koska kahden yksityisen henkilön välinen kauppa ei kuulu kuluttajansuojalain piiriin, ostaja ei voi turvautua kuluttajaneuvonnan apuun. Ostajan kannattaa tehdä virheestä ensin valitus myyjälle. Jos valitus ei johda tulokseen, ostaja voi viedä asian käräjäoikeuteen.

Tavara katsotaan ostetuksi yksityishenkilöltä myös silloin, kun se on ostettu yrityksen ylläpitämältä kauppapaikalta, jossa selkeästi ilmenee kaupan tapahtuvan yksityishenkilöiden kesken. Tällaisia kauppapaikkoja ovat esimerkiksi itsepalvelukirpputorit, myynti-ilmoituksia tarjoavat verkkokirpputorit ja verkkohuutokaupat.

Virhe käytetyssä tavarassa

Käytetty tavara myydään usein ”sellaisena kuin se on”-ehdoin tai muuta samankaltaista varaumaa käyttäen. Tällöin myyjä ei ole vastuussa esimerkiksi vioista, jotka johtuvat tavaran käytöstä ja luonnollisesta kulumisesta.

"Sellaisena kuin se on" -ehto tai muu vastaava varauma ei välttämättä vapauta myyjää vastuusta. Tällöinkin tavarassa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jos

  • myyjän antamat tiedot tavaran ominaisuuksista tai käytöstä eivät pidä paikkaansa ja annetut tiedot ovat voineet vaikuttaa vaikuttaneet kauppaan.
  • myyjä jättää ilmoittamatta tiedossa olevasta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta merkittävästä seikasta, ja laiminlyönti on voinut vaikuttaa kauppaan.
  • tavara on hintaansa ja olosuhteisiin nähden huonommassa kunnossa kuin ostajalla oli perustellusti aihetta edellyttää.

Tavaran korjaaminen tai vaihto virheettömään
Hinnanalennus ja kaupan purku

Virhe kirpputorin palvelussa

Kirpputorin tai vastaavan käytetyn tavaran kauppapaikan ylläpitäjä on vastuussa myymästään palvelusta kuten muutkin palveluja tarjoavat yritykset.

Käytettyjä tavaroitaan esimerkiksi itsepalvelukirpputorin, verkkokirpputorin tai verkkohuutokaupan asiakkaana kauppaava yksityishenkilö voi vaatia kirpputorin ylläpitäjältä hyvitystä, jos yrityksen palvelu ei vastaa sovittua.

Päivitetty 21.3.2014 Tulosta