Autovuokraamot parantavat käytäntöjään EU:ssa – kuluttaja hyötyy

Viisi suurta autovuokraamoyritystä on ilmoittanut tarkistavansa vuokrauskäytäntöjään Euroopan komission ja EU-maiden kuluttajaviranomaisten yhteisten valvontatoimien seurauksena. EU-kuluttajat hyötyvät jatkossa autoa vuokratessaan selkeämmistä sopimusehdoista.

Euroopan komissio ja EU:n kuluttajaviranomaiset (Consumer Protection Cooperation, CPC) aloittivat keskustelut Avis-Budgetin, Enterprisen, Europcarin, Hertzin ja Sixtin kanssakesällä 2014, koska Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net) saamat valitukset autonvuokrauksesta olivat lisääntyneet voimakkaasti kahden viime vuoden aikana.

Yritykset ovat sitoutuneet nyt muuttamaan nykyisiä autonvuokraus-käytäntöjään vastaamaan paremmin kuluttajalainsäädännön vaatimuksia. Myös EU:n autonvuokrausalan kattojärjestö Leaseurope on osallistunut keskusteluihin kehittääkseen koko alan käytäntöjä.

Autovuokraamoyritysten lupaamia parannuksia

  • Kerrotaan verkkosivuilla selkeämmin kaikki autonvuokraukseen liittyvät olennaiset tiedot
    • pakolliset maksut
    • lisävarusteista mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset
    • tärkeimmät vuokrausehdot, kuten luotto- tai pankkikortilta veloitettava pantti
  • Tarjotaan varausvaiheessa paremmin tietoa vakuutustuotteista ja omavastuuta pienentävistä lisäturvista.
  • Kerrotaan selvästi vuokra-auton tankkaamiseen liittyvät käytännöt.
  • Annetaan kuluttajille mahdollisuus kyseenalaistaa autolle aiheutuneet vahingot ennen maksun perimistä.

Yritykset toteuttavat lupaamiaan parannuksia vaiheittain. Useimmat niistä tullaan täyttämään vuoden 2015 loppuun mennessä.

EU:n kuluttajaviranomaiset tulevat seuraamaan autonvuokrausta erityisesti sellaisten kysymysten osalta, joihin ei vielä saatu vastausta.  Tällaisia ovat muun muassa kuluttajan vastuu muiden henkilöiden aiheuttamista auton vahingoista, välittäjien toimintatavat ja kuluttajalle annettavien sopimusehtojen kieli.

Lue lisää

Komissio ja Euroopan kuluttajaviranomaiset pyrkivät parantamaan kuluttajien oikeuksia autonvuokrauksessa. Euroopan komission tiedote 13.7.2015

Euroopan kuluttajakeskuksen muistilista autoa ulkomailta vuokraavalle kuluttajalle