Kuluttajan oikeudet vahvistuvat sähkön puhelinmyynnissä

Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta muuttuu 3.10.2016, mikä parantaa kuluttajan asemaa erityisesti sähkösopimusten puhelinmyynnissä. Parannus liittyy sähkönmyyjän vaihtoon ja tilanteisiin, joissa kuluttaja ei mielestään ole tehnyt sähkönmyyntisopimusta uuden myyjän kanssa. Kuluttaja voi vaatia sopimuksen palauttamista vanhalle sähkönmyyjälle.

Lainmuutoksella puututaan nimenomaan sähkön puhelinmyynnissä esiintyneeseen ongelmaan, jossa myyjä ja kuluttaja ovat eri mieltä siitä, onko suullinen sähkösopimus syntynyt puhelun aikana.

Kuluttaja voi kiistää sähkönmyyntisopimuksen pätevyyden

Jos kuluttaja kiistää tehneensä uutta sähkösopimusta, hänen tulee ilmoittaa verkonhaltijalle eli paikalliselle sähköverkkoyhtiölle kirjallisesti, että hän kiistää hänen tekemäkseen väitetyn sähkönmyyntisopimuksen pätevyyden. Verkonhaltija ei tällöin pane täytäntöön myyjänvaihtoa ja jos kuluttaja on ehditty jo siirtää uuden myyjän asiakkaaksi, verkonhaltija palauttaa kuluttajan aiemman sähkönmyyjänsä asiakkaaksi. Verkonhaltijan tehtävänä ei ole selvittää, onko kuluttajalla oikeudellisesti pätevä syy kiistää uuden sähkösopimuksen syntyminen.

Verkonhaltijan lisäksi kiistämisestä on ilmoitettava myös uudelle myyjälle eli käytännössä kuluttajan on tehtävä tälle reklamaatio, jossa kuluttaja kiistää sopimuksen pätevyyden.Uuden myyjän pitää pystyä näyttämään, että kuluttaja on todella tehnyt sopimuksen tämän kanssa. Puhelinmyynnissä myyjä voi näyttää sopimuksen syntymisen esittämällä nauhoituksen, josta käy ilmi, että kuluttaja on hyväksynyt sopimuksen ja että sopimus on muutenkin pätevästi syntynyt. Jos kuluttaja tässä vaiheessa hyväksyy sopimuksen syntymisen, sähköntoimitusta voitaisiin uuden myyjän ja kuluttajan kesken jatkaa. Jos kuluttaja ja uusi myyjä ovat nauhoituksenkin perusteella edelleen erimielisiä sopimuksen pätevyydestä, voi kuluttaja viedä asiansa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Edellä oleva ei vaikuta kuluttajalla kuluttajansuojalain etämyyntisäännösten perusteella olevaan oikeuteen peruuttaa puhelinmyyntisopimus lainmukaisessa 14 päivän peruuttamisajassa. Kuluttaja voi kiistää sopimuksen pätevyyden peruuttamisajasta riippumatta myös sen jälkeen, kun uuden myyjän sähköntoimitus on jo ehditty aloittaa.

Sektorikohtainen puhelinmyynnin sääntely ei riitä

Kuluttaja-asiamies korostaa, että puhelinmyynnin ongelmat eivät ratkea sektorikohtaisella sääntelyllä, jota on nyt korjattu sähkösopimuksien kohdalla. Aiemmin vastaavia täsmennyksiä on tehty esimerkiksi matkapuhelinliittymien puhelinmyynnissä.

Puhelinmyynnin ongelmia ja sääntelyä pitäisi arvioida kokonaisvaltaisesti ja löytää kaikkia hyödykkeitä koskeva lainsäädäntöratkaisu. Yksi ratkaisu olisi, jos puhelinmyynti edellyttäisi kuluttajan ennakkosuostumusta samalla tavoin kuin sähköinen suoramarkkinointi (niin sanottu opt-in -periaate). Tällöin kuluttaja voisi itse aktiivisesti päättää, miltä yrityksiltä hän haluaa vastaanottaa puhelinmyyntiä ja voisi näin ollen varautua markkinointiin etukäteen. Kuluttaja-asiamies teki aiheesta 2011 aloitteen, joka ei johtanut lainsäädäntötoimenpiteisiin.

Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (217/2016) (Finlex)