Markkinaoikeus piti Elisan paperilaskusta perimää maksua kohtuuttomana

Markkinaoikeus kielsi kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta Elisa Oyj:tä käyttämästä kuluttajien matkapuhelinliittymiä koskevissa sopimuksissa sopimusehtoa, jonka mukaan paperilaskusta veloitetaan erillinen 1,90 euron tai sitä suurempi maksu. Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, markkinaoikeus ei kieltänyt maksullisia paperilaskuja kokonaan.

Elisa Oyj on perinyt asiakkailtaan matkapuhelinliittymän paperilaskusta 1,90 euron maksun. Sähköiset laskutustavat ovat maksuttomia. Kuluttaja-asiamies on kuitenkin lähtenyt markkinaoikeudelle tekemässään hakemuksessa siitä, että paperille tulostettu ja postitse saajalle toimitettu lasku on edelleen tällaisissa palveluissa laskuttamisen perusmuoto eikä kuluttajan pidä joutua maksamaan siitä erillistä maksua.  Kaikilla puhelinliittymien omistajilla ei ole internet-liittymää tai verkkopankkitunnuksia, jolloin heillä ei myöskään ole mahdollisuutta ottaa vastaan lisämaksuttomina tarjottuja sähköisiä laskuja.

Kuluttaja-asiamies piti tarpeellisena saada ennakkopäätös siitä, voidaanko Elisan sopimusehtoa pitää kohtuuttomana ja vei asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi. Markkinaoikeus ei kieltänyt 24.3.2014 antamassaan ratkaisussa perimästä erillistä maksua paperilaskusta. Sen sijaan se kielsi Elisaa veloittamasta kuluttajien matkapuhelinliittymien paperilaskuista 1,90 euroa tai sitä suurempaa maksua.

Lisäksi markkinaoikeus totesi, että myös 1,90 euroa alempi maksu, esimerkiksi Elisan aikaisemmin perimä 0,95 euroa, saattaa olla yksittäistapauksissa kohtuuton, kun otetaan huomioon käytetyn sopimusehdon kokonaisvaikutukset.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 100 000 euron uhkasakko.

Markkinaoikeuden ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen, vaan osapuolilla on kaksi kuukautta aikaa hakea siihen valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Ratkaisun lopullisia vaikutuksia ei voida ennen sitä määritellä.

Lue lisää:
Kuluttaja-asiamies vei Elisan markkinaoikeuteen puhelinliittymän maksullisesta paperilaskusta (KKV:n tiedote 18.6.2013)