Varo huijareita verkossa -kampanja varoittaa nettimaailman saalistajista

Tänään käynnistyvällä Varo huijareita verkossa -kampanjalla halutaan varoittaa kuluttajia nettimaailman saalistajista. Verkossa asioivan on hyvä muistaa: jos jokin vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se harvoin on totta.  

Erilaisten verkkohuijausten ja tilausansojen määrä on kasvanut viime vuosina. Huijaukset ovat yhä taitavammin tehtyjä, minkä vuosi niitä on myös entistä vaikeampi tunnistaa. Huijauksen kohteeksi voi joutua niin verkossa, sähköpostitse kuin mobiililaitetta käyttäessä. Vuonna 2017 poliisille ilmoitettiin lähes 12 000 petosta, joiden tekopaikkana on ollut internet. Kilpailu- ja kuluttajavirasto sai viime vuonna huijauksista ja tilausansoista 1 453 yhteydenottoa.

Esimerkiksi kaupan tuotemerkkejä tai yritysten nimiä saatetaan käyttää väärin. Viestejä voidaan lähettää tunnettujen yritysten nimissä tai liittää tuotemerkki asiattomiin yhteyksiin. Tarkoituksena voi olla esimerkiksi kerätä erilaisten kyselyjen tai osallistumispyyntöjen avulla osallistujan luottamuksellisia tietoja, levittää haittaohjelmia tai sitoa vastaaja kohtuuttomiin sopimusehtoihin.

Tyypillistä verkossa tapahtuvaa petosrikollisuutta on esimerkiksi se, että myytäväksi tarjotaan omaisuutta, jota myyjällä ei ole oikeasti hallussaan tai tarkoitus myydä. Tuotteen hinta on usein huomattavasti alhaisempi kuin mitä siitä tavallisesti pyydetään. Yleensä huijarimyyjällä on jokin enemmän tai vähemmän uskottava tarina siitä, miksi hinta juuri nyt on alhainen. Lisäksi myyjä vetoaa usein kiireeseen väittämällä esimerkiksi, että tuotteelle on jonossa muitakin ostajia.

Nettihuijausten ja -petosten helppous on tehnyt verkosta houkuttelevan toimintaympäristön myös rikollisille. Usein erilaisia valesivuja ja kampanjoita tehtaillaan ulkomailta käsin, mikä myös vaikeuttaa tapausten selvittämistä.

Huijausinfo.fi – koottua tietoa kuluttajille verkkohuijaamisesta

Varo huijareita verkossa -kampanja käynnistyy torstaina 15.3., jolloin vietetään myös kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivää. Kampanja kannustaa kuluttajia tarkkaavaisuuteen verkossa asioitaessa, sillä huijaus voi sattua ja kohdistua kehen tahansa. Kuluttajataitoja on tärkeää ylläpitää ja kehittää huijausten tunnistamiseksi ja välttämiseksi.

Kampanja tarjoaa kuluttajille tietoa huijauksista ja vinkkejä huijaukselta välttymiseen, sekä opastaa ottamaan yhteyttä viranomaisiin huijauksen tapahtuessa. Osana viestintäkampanjaa Kuluttajaliitto on avannut Huijausinfo.fi-verkkosivuston, jonne se kokoaa yhdessä kumppanien kanssa tietoa kuluttajiin kohdistuvasta huijaamisesta. Sivustolla on muun muassa linkkejä eri viranomaisten tarjoamaan tuoreimpaan tietoon. Ajankohtaisista aiheista viestitään myös Twitter-tilillä @Huijausinfo.

Varo huijareita verkossa -viestintäkampanja näkyy tulevina viikkoina muun muassa sosiaalisessa mediassa. Facebookissa ja Twitterissä ovat käytössä hashtagit #varohuijareitaverkossa ja #huijausinfo.

Viestintäkampanjan toteuttavat yhteistyössä Kaupan liitto, Kuluttajaliitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Poliisi, Tulli, Tukes, Viestintävirasto sekä Euroopan kuluttajakeskus.

Lisätietoja:

 • Juha Beurling, pääsihteeri, Kuluttajaliitto, 040 5566 421, juha.beurling(at)kuluttajaliitto.fi
 • Mikko Koskinen, Kaupan liiton turvallisuusvaliokunnan puheenjohtaja, SOK:n riskienhallintayksikön päällikkö, 050 388 3098, mikko.koskinen(at)sok.fi
 • Jyrki Aho, poliisitarkastaja, Poliisihallitus, 0295 480181
 • Juha Tretjakov, tietoturva-asiantuntija, Viestintävirasto, 0295 390 432, juha.tretjakov(at)viestintavirasto.fi
 • Kristiina Vainio, lakimies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 050 395 5698, kristiina.vainio(at)kkv.fi
 • Leena Lindström, ylitarkastaja, Euroopan kuluttajakeskuksen johtaja, 040 588 3260, leena.lindstrom(at)kkv.fi

Kampanja-aineistoa:

 • Verkkosivu: Huijausinfo.fi
 • Facebook-sivu: facebook.fi/huijausinfo
 • Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.
 • Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Liitto edistää kuluttajan oikeuksiin, kuluttajan talouteen, elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen sekä eettiseen kuluttamiseen liittyviä asioita toimien kuluttajien äänenä markkinoilla ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Edustamme kuluttajia siellä, missä päätöksiä tehdään ja tuomme uusia avauksia yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) turvaa ja edistää toimivia markkinoita. Toimivat markkinat ovat niin yritysten kuin kuluttajienkin etu. Markkinat toimivat, kun yritysten kesken on kilpailua ja kuluttajan oikeuksia suojataan. Kilpailuvalvonta poistaa markkinoilta kilpailun esteitä, jolloin kuluttajille on tarjolla vaihtoehtoja. Kuluttajansuoja vahvistaa kuluttajien luottamusta siihen, että markkinoilla toimitaan sovittujen pelisääntöjen mukaisesti ja että häiriötilanteet selvitetään nopeasti.
 • Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.
 • Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tavaraverot, tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.
 • Viestintävirasto vastaa viestintäverkkojen ja -palvelujen ohjauksesta ja valvonnasta yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on, että uusilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus päästä markkinoille, taajuuksia riittää uusiin tarpeisiin ja ettei kuluttajien oikeuksia poljeta. Viestintävirasto tuottaa tietoturvallisuuden viranomaispalveluita kansalaisille, elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle.
 • Euroopan kuluttajakeskus tarjoaa tietoa maiden rajat ylittävän kaupan ongelmatilanteissa ja auttaa kuluttajia kotiuttamaan saataviaan ulkomaisilta, EU-alueen yrityksiltä.