Yritysten on tarjottava asiakkailleen perushintainen palvelunumero

Jos kuluttajan asia koskee hänen aiemmin tekemäänsä sopimusta tai kauppaa, yritys saa periä asiakaspalvelunumeroonsa soittavalta kuluttajalta ainoastaan tämän liittymäsopimuksen mukaisen hinnan tai sitä vastaavan Viestintäviraston määrittelemän perushinnan.

Monet yritykset ovat käyttäneet asiakaspalvelunumeroinaan yritysnumeroita, joihin soittaminen on kuluttajille kallista. Ongelmaan on haettu ratkaisua kuluttajansuojalain uudella, 13.6.2014 voimaan tulleella säännöksellä.

Jos kuluttaja ottaa yhteyttä yritykseen aiemmin tekemäänsä sopimukseen tai kauppaan liittyvässä asiassa, asiakaspalvelunumeroon soittaminen ei saa ylittää kuluttajan liittymäsopimuksen mukaista hintaa tai sitä vastaavaa laskennallista perushintaa. Yhteydenoton syynä voi olla esimerkiksi tavarassa, palvelussa tai laskussa oleva virhe.

Laskennallinen perushinta on Viestintäviraston vuosittain laskema teleyritysten vähimmäishinnoitteluun ja markkinaosuuksiin perustuva hinta lisättynä 20 prosentilla. Tällä hetkellä voimassa oleva laskennallinen perushinta on 0,088 euroa / minuutti.

Yritys voi käyttää edelleen erityismaksullisia yritysnumeroita tai palvelunumeroita silloin, kun asiakkaan soitto koskee jotain muuta asiaa kuin aiemmin tehtyä kauppaa tai sopimusta. Tällaisia yhteydenottoja ovat esimerkiksi myymälän aukioloaikoja tai tuotteita koskevat tiedustelut sekä maksulliset neuvontapalvelut.

Yrityksen on ilmoitettava selvästi, mitkä sen puhelinnumeroista on tarkoitettu jo aiemmin tehtyä sopimusta koskevalle asioinnille ja mitkä johonkin muuhun tarkoitukseen. Yrityksen on myös huolehdittava siitä, että kaikki numeroon soittavat kuluttajat tietävät puhelun hinnan. Hinta pitää kertoa aina, kun numero mainitaan mainoksissa, luettelossa, sopimusehdoissa, verkkosivuilla ja muissa kanavissa.

Jos kuluttajan yhteydenotto koskee tavaran tai palvelun virhettä, hänellä on edelleen oikeus vaatia yritystä korvaamaan asian selvittelystä aiheutuneet puhelinkulut.

Lisätietoja puhelinasioinnin hinnasta asiakassuhteessa

Lisätietoa puhelinasioinnista perittävästä laskennallisesta perushinnasta Viestintäviraston verkkosivuilla.