Tietosuojavastaavana toimii hallintolakimies Tuomas Tähtinen ja hänen sijaisenaan hallintolakimies Kirsi Kemppi.

Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin perustuvat pyynnöt sekä muut Kilpailu- ja kuluttajaviraston henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedustelut pyydetään lähettämään osoitteeseen tietosuoja@kkv.fi.

Tuomas Tähtinen

Hallintolakimies

Kirsi Kemppi

Hallintolakimies

Veera Vuornos

Hallintolakimies