Tietosuojavastaavana toimii hallintolakimies Tuomas Tähtinen ja hänen sijaisenaan hallintolakimies Veera Vuornos.

Kaikki rekisteröidyn oikeuksiin perustuvat pyynnöt sekä muut Kilpailu- ja kuluttajaviraston henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedustelut pyydetään lähettämään osoitteeseen tietosuoja@kkv.fi.

Kirsi Kemppi

Hallintolakimies

Tuomas Tähtinen

Hallintolakimies

Veera Vuornos

Hallintolakimies

Virkavapaalla 13.8.2023 saakka.