Maksutavan valinta

Tällä sivulla kerrotaan yleisimmistä maksutavoista ja siitä, miten maksutavan valinta voi vaikuttaa kuluttajan oikeuksiin.

Kuluttajan kannattaa valita kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopiva maksutapa. Huomiota maksutavan valinnassa kannattaa kiinnittää muun muassa maksamisen turvallisuuteen ja siihen, voiko rahat saada takaisin, jos myyjä ei toimi sovitulla tavalla. Esimerkiksi maksettaessa ennakolla, kuluttajan on tarpeen arvioida kauppiaan luotettavuutta ja harkita, kuinka suuren riskin on valmis ottamaan.

Tietoa maksutapojen turvallisuudesta löytyy muun muassa maksupalveluiden tarjoajilta ja tämän sivun linkeistä.

Maksutapa yrityksen valittavissa
Maksukortit
Prepaid-maksukortti
Verkkomaksu verkkopankkitunnuksilla  
Lähimaksaminen
Maksaminen maksunvälityspalvelua käyttäen
Maksaminen maksutoimeksiantopalvelua käyttäen
Hyödykesidonnainen luotto
Osamaksu
Liittymän laskulla maksaminen
Laskulla maksaminen
Suoramaksu
Maksupalvelu
Käteinen raha
Maksaminen mobiilipalvelulla

Maksutapa yrityksen valittavissa

Yritys yleensä päättää, millä maksutavoilla se ottaa maksuja vastaan. Tarjolla olevat vaihtoehdot eivät kuitenkaan saa muodostua maksajina olevien kuluttajien kannalta kohtuuttomiksi. Esimerkiksi:

 • Jos kyse on välttämättömyyspalveluista (esim. sähkö, vesi, lämpö, puhelin) tarjolla on oltava eri maksutapoja ja kuluttajalta ei voi evätä laajasti käytössä olevaa maksutapaa.
 • Jos kaupassa maksamiseen ei kelpaa käteinen raha tai maksukortti, siitä on kerrottava erikseen jo markkinoinnissa.

Liittymien laskutus

Luotto ainoana maksutapana

Tietyissä tilanteissa yrityksellä saattaa olla erityisen riskin vuoksi peruste vaatia maksamista luottokortilla. Näin on esimerkiksi auton vuokrauksessa ja hotellihuoneen tarjoamisessa, joissa yritys luovuttaa omaisuuttaan kuluttajan käyttöön.

Jos luotolla maksaminen on ainoa myyjän hyväksymä maksutapa, siitä on saatava tieto etukäteen. Kuluttajan on voitava jo markkinoinnin perusteella valita, haluaako ryhtyä luottokauppaan vai valitseeko toisen ostopaikan.

Luotto ei voi olla ainoa käytettävissä oleva maksutapa välttämättömyyspalveluiden, kuten sähkön ja veden, tarjonnassa. Kuluttajat, jotka eivät ole luottokelpoisia, jäisivät muutoin kokonaan ilman välttämättömiä palveluita.

Maksukortit

Debit-kortti: Debit-kortti on sirukortti, jolla voi maksaa maksuja omalta tililtä.

Jos ostos on maksettu maksukortin debit-ominaisuudella, kuluttaja voi ongelmatilanteissa vaatia myyjän lisäksi hyvitystä myös korttiyhtiöltä, jos yhtiö on korttiehdoissaan tai muutoin tähän sitoutunut.

Credit-kortti: Credit-kortit ovat luottokortteja.

Jos ostos on maksettu luottokortilla, kuluttaja voi ongelmatilanteissa vaatia myyjän lisäksi hyvitystä aina myös luotonantajalta. Luotonantajan puoleen voi kääntyä tilanteessa, jossa yritys ei toimita ostosta, ostoksesta on laskutettu väärin tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe. Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin luottoyhtiölle on maksettu.

Yhdistelmäkortti: Usein luottokortit ovat yhdistelmäkortteja, joissa on sekä debit- että credit-ominaisuus. Yhdistelmäkortilla maksettaessa pitää valita, maksaako omalta tililtä (debit-puoli) vai luottokortilla (credit-puoli).

Lisämaksut ja alennus maksutavan perusteella
Korttiturvallisuus (Korttiturvallisuus.fi)

Prepaid-maksukortti

Prepaid-maksukortti eroaa muista maksukorteista siten, että kortti ei ole kytketty käyttäjän pankki- tai luottotiliin, vaan kortille pitää ladata erikseen rahaa ennen käyttämistä. 

Ladattua prepaid-korttia voi yleensä käyttää sekä kotimaassa että ulkomailla, ja sillä voi maksaa liikkeissä ja verkkokaupoissa.

Verkkomaksu verkkopankkitunnuksilla 

Verkkomaksulla voi maksaa verkko-ostoksia tilinsiirtona omalta tililtä.

Verkkomaksussa valitaan myyjän verkkosivujen maksupainikkeista pankki, jonka verkkopankkitunnuksilla ostos maksetaan. Verkkomaksussa pankki vastaa ainoastaan maksun välittämisestä ostajan tililtä myyjän tilille.

Koska verkkomaksulla maksettaessa myyjä saa rahat yleensä heti, kuluttajan kannattaa ennen maksamista varmistaa, kenelle on maksamassa tai rahaa siirtämässä.

Ennakkomaksamisen riskit

Vinkkejä turvalliseen nettiostamiseen (Tieto lisää turvaa)
Korttiturvallisuus verkossa (Korttiturvallisuus.fi)

Lähimaksaminen

Lähimaksulla voi maksaa ostoksia vain viemällä maksuväline muutaman sentin päähän maksupäätteestä, jolloin maksu siirtyy myyjälle.

Lähimaksaminen on mahdollista maksupäätteissä, joissa on lähimaksamisesta kertova kaarisymboli.

Lähimaksamista varten kuluttaja tarvitsee jonkin seuraavista maksuvälineistä:

 • Debit-kortti tai yhdistelmäkortti, jossa on lähimaksuominaisuus. Tällaisen ilman tunnuslukua tai allekirjoitusta suoritetun lähimaksutapahtuman enimmäissumma on 25 €.
 • Puhelimen, jossa on lähimaksusovelluksen käyttämiseen tarvittavat ominaisuudet.
 • Ranneke, joka voi olla käytössä esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa, kuten festivaaleilla. Rannekkeeseen liitettyjä varoja voi yleensä hallinnoida verkkosovelluksessa.

Lähimaksuun soveltuvat maksupäätteet voivat turvallisuussyistä vaatia tietyin väliajoin PIN-koodin tai muun pääsykoodin näppäilyä ennen maksamista.

Korttiturvallisuus lähimaksamisessa (Korttiturvallisuus.fi)

Maksaminen maksunvälityspalvelua käyttäen

Maksunvälityspalvelu toimii väliportaana kuluttajan ja myyjän välillä. Maksunvälityspalvelua käyttämällä ostoksesta maksettava summa voidaan välittää kuluttajalta myyjälle kahdella tavalla:

 • maksunvälityspalvelu veloittaa summan maksunvälityspalvelussa olevalta tililtä.
  tai
 • kuluttaja maksaa summan pankkitililtään tai luottokortillaan maksunvälittäjälle, joka siirtää rahan eteenpäin myyjälle.

HUOM! Jos maksu on suoritettu käyttämällä luottokortilla maksunvälityspalvelun tilille ladattuja rahoja, kuluttaja ei voi ongelmatilanteissa vaatia hyvitystä luotonantajalta kuten suoraan luottokortilla maksettaessa. Sen sijaan, jos maksu on suoritettu luottokortilla käyttämättä erillistä tiliä, kuluttaja voi vaatia ongelmatilanteissa myyjän lisäksi hyvitystä myös luotonantajalta.

Maksaminen maksutoimeksiantopalvelua käyttäen

Kuluttaja voi maksaa ostoksensa maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan (Payment Initiation Services Provider, PISP) välityksellä suoraan pankissa olevalta maksutililtään, jos maksutilille on pääsy verkon kautta. Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan pääsy kuluttajan tileille edellyttää kuluttajan nimenomaista suostumusta.

Maksutoimeksiantopalveluiden tarjoaminen on luvanvaraista toimintaa ja Finanssivalvonta ylläpitää rekisteriä toimiluvan saaneista palveluntarjoajista.

Palveluntarjoajan on pääsääntöisesti tunnistettava kuluttaja maksupalvelulain vahvaa tunnistamista koskevien vaatimusten mukaisesti maksutoimeksiantopalveluiden käytön yhteydessä.

Hyödykesidonnainen luotto

Hyödykesidonnaisella luotolla tarkoitetaan luottoa, jota tarjotaan tietyn tuotteen hankkimista varten, esimerkiksi autoa tai huonekalua.  Hyödykesidonnaisen luotolla tuotteen voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä.

Luottosopimukseen voi koron lisäksi sisältyä myös muita maksuja, kuten esimerkiksi käsittelykulut.

Jos ostos on maksettu tietyn tuotteen hankkimista varten myönnetyllä luotolla, kuluttaja voi ongelmatilanteissa vaatia myyjän lisäksi hyvitystä aina myös luotonantajalta. Luotonantajan puoleen voi kääntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys ei toimita ostosta, ostoksesta on laskutettu väärin tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe. Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin luottoyhtiölle on maksettu.

Lisää luotoista

Osamaksu

Osamaksulla tarkoitetaan kauppaa, jossa ostos maksetaan erissä, joista yksi tai useampi erääntyy ostoksen luovutuksen jälkeen. Osa kauppahinnasta jää siis velaksi.

Osamaksukaupassa kaupantekohetkellä ostaja yleensä suorittaa myyjälle käsirahan, joka on sovittu osa koko osamaksuhinnasta. Käsirahan sijaan voidaan osamaksukaupassa käyttää vaihtoehtoisesti myös ostajan myyjälle vaihdossa tarjottavaa tuotetta.

Osamaksusopimuksessa myyjä pidättää itselleen jommankumman seuraavista:

 • Oikeuden esineen takaisin ottamiseen, jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa.
  TAI
 • Omistusoikeuden tuotteeseen siihen asti kunnes ostaja on maksanut koko hinnan tai ainakin määrätyn osan siitä.

Maksuviivästykset ja perintä

Liittymän laskulla maksaminen

Matkapuhelimella voidaan ostaa tavaroita ja palveluita siten, että nämä laskutetaan matkapuhelinliittymän laskun yhteydessä.

Lisämaksullisen tekstiviestin tai palvelunumeron lisäksi kuluttaja voi hyväksyä maksun nettisivustolla tai sovelluksessa pelkästään klikkaamalla Mobiilimaksu-painiketta. Mobiilimaksua varten myyjällä pitää olla tämä maksutapa maksuvaihtoehdoissaan ja kuluttajalla pitää olla liittymällä varustettu mobiililaite. Usein tällaista maksutapaa käytetään esimerkiksi hyväntekeväisyystoiminnan yhteydessä, tai matka-, pysäköinti- tai pääsylippujen tai muiden samankaltaisten lippujen ostamiseen.

Jos ostos on veloitettu liittymän laskulla, kuluttaja voi myyjän tai palveluntarjoajan lisäksi vaatia hyvitystä aina myös operaattorilta. Kuluttaja voi kääntyä operaattorinsa puoleen esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys ei toimita ostosta, ostoksesta on laskutettu väärin tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jota yritys ei suostu hyvittämään.  Operaattori ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin operaattorille on maksettu.

Liittymänhaltija voi halutessaan estää mobiilimaksujen käytön liittymästään. Mikäli mobiililaite on annettu muiden kuin liittymän haltijan käyttöön, esimerkiksi lasten, palveluestojen käyttäminen on varmin tapa välttyä yllättäviltä laskuilta.

Puhelin- tai laajakaistaliittymän laskusta valittaminen Lapsi mobiilipalveluiden ja internetin käyttäjänä

Laskulla maksaminen

Laskulla maksettaessa kuluttaja maksaa myyjän antaman tai lähettämän laskun tilisiirtona myyjän tilille tiettyyn eräpäivään mennessä.

Lasku on turvallinen maksutapa, jos kuluttaja voi maksaa ostoksen vasta tuotteen saatuaan. Jos tuotetta ei toimiteta sovitusti, kuluttajalla on mahdollisuus pidättäytyä maksusta kunnes asia on korjattu.

Lasku on mahdollista maksaa useilla eri tavoilla, kuten verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa, maksuautomaatilla tai pankin konttorissa.

Lisämaksut ja alennus maksutavan perusteella

Sähköinen lasku

E-lasku on sähköisessä muodossa verkkopankkiin saapuva lasku.

 • E-laskua varten on tehtävä erillinen sopimus.
 • Laskutuksen muuttaminen e-laskuksi vaatii kuluttajan aktiivisen suostumuksen, joten yritys ei voi muuttaa olemassa olevaa laskutustaan e-laskuksi vain yksipuolisella ilmoituksella.
 • E-lasku saapuu suoraan verkkopankkiin, eikä siitä lähetetä paperista laskua postitse. Pankki ja kuluttaja voivat sopia, lähettääkö pankki tiedon e-laskun saapumisesta, esimerkiksi sähköpostilla.

E-laskun lisäksi on muitakin sähköisiä laskutustapoja, kuten laskun lähettäminen sähköpostiin tai NetPostiin.

Suoramaksu

Suoramaksu on tarkoitettu varsinkin niille kuluttajille, joilla ei ole verkkopankkia käytössään. Laskuttajalla ei ole velvollisuutta tarjota suoramaksua.

Suoramaksun käyttöön ottamisesta on tehtävä sopimus pankin kanssa. Suoramaksussa kuluttaja saa laskusta tiedot postitse ja laskuttaja lähettää pankkiin laskusta sähköisen kopion, ja pankki maksaa maksun tililtä automaattisesti eräpäivänä.

Maksupalvelu

Pankkien kanssa voi sopia laskujen maksamisesta maksupalvelun kautta. Maksupalvelu tarkoittaa, että asiakas toimittaa paperilaskun pankkiin, ja pankki maksaa sen asiakkaan tililtä.

Käteinen raha

Laissa ei ole säännöstä, joka pakottaisi aina hyväksymään maksun käteisellä rahalla. Käteisen käytön sijasta lainsäädännössä turvataan kaikille oikeus pankkitiliin ja tilinkäyttövälineeseen sekä maksutoimeksiantojen tekemiseen.

 • Mahdollisuus maksaa pankkitiliin liittyvällä maksukortilla on usein riittävä vaihtoehto käteisrahamaksulle.
 • Jos kaupassa maksamiseen ei kelpaa käteinen raha tai pankkikortti, siitä on kerrottava erikseen jo markkinointivaiheessa, jotta kuluttajat voivat ottaa sen huomioon jo ostopaikan valinnassa. Myös silloin, jos myyjä hyväksyy käteismaksun, mutta asettaa rajoituksia hyväksymilleen käteisvälineille, rajoituksista on kerrottava selkeästi ennen kaupan tekemistä.

Pienet kolikot ovat laillisia maksuvälineitä euroalueella – myös Suomessa. Yhden ja kahden sentin kolikoita ei käteismaksujen pyöristyssäännön takia tarvita Suomessa vaihtorahoiksi. Siitä huolimatta kolikot kelpaavat maksuvälineenä.

Maksaminen mobiilipalvelulla

Mobiilimaksamiseksi voidaan kutsua kaikkia sellaisia maksutapoja, joissa matkapuhelinta käytetään jollain tavalla apuvälineenä maksamisessa. Markkinoilla on erilaisia mobiilimaksamisen muotoja, kuten sähköisiä lompakoita, joissa kuluttajan käynnistämä maksutapahtuma veloitetaan mobiilipalveluun yhdistetyltä credit- tai debit-maksukortilta, pankkitililtä tai sovellukseen etukäteen ladatusta saldosta.

Maksaminen voi olla mahdollista myös suoraan siinä palvelusovelluksessa, josta kuluttaja maksaa. Kuluttaja tallentaa sovelluksen lataamisen jälkeen maksukorttitietonsa sovellukseen ennakkoon, minkä jälkeen veloitukset tehdään kuluttajan maksukortilta automaattisesti tämän käyttäessä palvelua. Kuluttajan tulee palvelua käytettäessä nimenomaisesti hyväksyä uudet veloitukset. Tämä on mahdollista, jos asiasta on sovittu nimenomaisesti ja selvästi.

Mobiilimaksaminen tapahtuu useimmiten niin, että kuluttaja tunnistetaan, jonka jälkeen maksutapahtumassa summa veloitetaan esimerkiksi kuluttajan luottokortilta tai pankkitililtä.

Jos ostos on maksettu mobiilimaksusovelluksella, jossa veloitus tehdään kuluttajan palveluun tallentamalta luottokortilta, voi kuluttaja ongelmatilanteissa vaatia myyjän lisäksi hyvitystä aina myös luottokorttiyhtiöltä. Ks. edellä kohta ”Maksukortit”.

Päivitetty 18.1.2018 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.