Kuluttaja-asiamiehen linjaukset

Kuluttaja-asiamiehen linjausten tarkoituksena on antaa yrityksille ohjeistusta, neuvontaa ja tietoa lain säännösten käytäntöön soveltamisesta.

Linjausten periaatteita noudattamalla yritys voi varmistaa oman toimintansa lainmukaisuuden ja kuluttajan luottamuksen säilymisen.

Kuluttaja-asiamiehen linjaukset voivat syntyä:

  • ala- tai aihekohtaisina, jolloin ne laaditaan yleensä yhteistyössä ja neuvotellen elinkeinoelämän järjestöjen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
  • kuluttaja-asiamiehen kannanottona siitä, miten uusia säännöksiä tullaan soveltamaan
  • yhteispohjoismaisina kuluttaja-asiamiesten kannanottoina silloin, kun kaikissa Pohjoismaissa esiintyy kuluttajien kannalta keskeinen markkinailmiö, jota koskevat säännöt on syytä vahvistaa alalle

Laatimis- ja syntytavasta riippumatta linjaukset ovat valvontaviranomaisen kannanotto siitä, miten lakia sovelletaan. Linjaukset perustuvat säännöksiin, oikeuskäytäntöön ja valvontaviranomaisten ratkaisuihin. Linjaukset eivät aseta yrityksille lain tasoa ylittäviä vaatimuksia, vaan niissä kerrotaan, miten valvoja lakia soveltaa.

Linjauksissa on otettu huomioon kunkin aiheen tai alan erityiset piirteet ja ongelmat. Mikäli linjauksen sisältö vanhenee, linjaus poistetaan.

Linjauksiin merkitään julkaisuvuosi sekä viimeisin tarkistusvuosi sisältöä koskevista muutoksista. Muutoksia tehdään, jos lainsäädäntö muuttuu tai esimerkiksi markkinaoikeus antaa merkittäviä linjaratkaisuja. Linjausten sisältö ei vanhene pelkästään ajan kulumisen perusteella.