Kun risteily on matkapaketti, laivayhtiön on otettava sen mukainen vastuu

Jos laivamatkan päätarkoituksena on virkistäytyminen ja lomanvietto aluksella, kyseessä on matkapaketti. Matkapaketeille on laissa omat säädöksensä ja niissä kuluttajien asema on turvatumpi kuin yksittäisissä matkapalveluissa. Kuluttaja-asiamies vaati Tallink Siljaa vahvistamaan, että esimerkiksi ”Päivä Tukholmassa” – ja 22 tunnin Tallinnan risteilyjen osalta noudatetaan matkapaketteja koskevaa sääntelyä.

Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan Tallink Silja myi verkossa esimerkiksi ”Päivä Tukholmassa” -risteilyjä ottamatta matkapalveluyhdistelmistä annetun lain mukaista vastuuta. Tallink Silja ei myöskään antanut varauksen yhteydessä matkustajalle lain vaatimaa vakiomuotoista tietolomaketta, josta ilmenee esimerkiksi se, onko kyseessä matkapaketti.

Matkapaketissa matkustajalla on suoja ostohetkestä matkan päättymiseen asti. Matkustajalla on esimerkiksi laaja peruutusoikeus, oikeus saada matkanjärjestäjältä apua ongelmatilanteissa sekä laajat tiedonsaantioikeudet. Lisäksi matkanjärjestäjän on asetettava vakuus maksukyvyttömyytensä varalta turvaamaan matkapaketista suoritettuja maksuja.

Jos laivamatkan päätarkoituksena on lähinnä virkistäytyminen ja lomanvietto aluksella, eikä matkustajan kuljettaminen paikasta toiseen, sitä voidaan pitää matkapakettina, joka sisältää kaksi itsenäistä matkapalvelua, kuljetuksen ja majoituksen. Yön yli kestävä, hytillinen laivamatka sen sijaan ei ole matkapaketti, jos sen päätarkoituksena on siirtyminen paikasta toiseen ja yöpyminen aluksella on tarpeellinen osa matkaa. Tällöin majoitusta ei nähdä omana, erillisenä matkapalveluna.

”Erityisesti Tukholman ja Tallinnan lomaristeilyt ovat muodoltaan hyvin vakiintuneita ja siksi tämä asia on tärkeä matkustajien oikeuksien kannalta. Matkustajalle on oltava selvää, minkä tyyppisen matkustuspalvelun hän on ostamassa ja mitkä säännökset ja oikeudet siihen soveltuvat”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Tallink Silja huomioi toiminnassaan sen, että laivamatkat, joiden pääasiallinen tarkoitus on virkistäytyminen ja lomanvietto aluksella, kuten esimerkiksi ”Päivä Tukholmassa”- ja 22 tunnin Helsinki – Tallinna – Helsinki -risteilyt, täyttävät matkapaketin määritelmän ja laivayhtiön on otettava niistä sen mukainen vastuu sekä annettava vakiomuotoinen tietolomake ennen matkapakettisopimuksen tekemistä. Tallink Silja vahvisti menettelevänsä kuluttaja-asiamiehen edellyttämin tavoin ja toteuttavansa verkkosivuillaan tarvittavat muutokset.

 

Ratkaisu: Matkapakettilainsäädännön soveltuminen risteilyihin


Tämä artikkeli on osa kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 5-6/2021