Miten tarjota liikkumista palveluna? Kuluttaja-asiamies tarkasteli Whim-sovelluksen ehtoja

Whim-liikkumispalvelua tarjoava MaaS Global on päivittänyt palvelun käyttöehtoja kesäkuussa 2019 neuvoteltuaan ehdoista kuluttaja-asiamiehen kanssa. Kuluttaja-asiamies edellytti, että käyttöehdoissa kerrotaan muun muassa alustan vastuusta ja mahdollisten virheiden seuraamuksista.

Whim-liikkumispalvelun avulla kuluttaja voi matkapuhelinsovellusta käyttäen yhdistellä eri liikkumismuotoja. Sovellus yhdistää pääkaupunkiseudulla julkisen liikenteen, kaupunkipyörät, taksit, yhteiskäyttöautot ja auton vuokrauksen. Palveluja voi käyttää joko kuukausimaksulla tai ostamalla yksittäisiä palveluja erikseen. Palvelun kehittäjä, suomalainen MaaS Global Oy, kertoo olevansa maailman ensimmäinen Mobility as a Service (MaaS) eli liikkuminen palveluna -yritys.

Kuluttaja-asiamies on edellyttänyt, että Whim-sovelluksen käyttöehtoihin otetaan määräykset muun muassa alustan ja eri kuljetuspalveluiden tarjoajien vastuista, palvelun virheestä ja sen seuraamuksista. Lisäksi on kerrottava periaatteista, joilla käyttöehtoja on mahdollista muuttaa ja miten muutoksista ilmoitetaan kuluttajille

”Kun markkinoille tulee uudenlaisia palveluita, on tärkeää huolehtia, että pysymme kuluttajaoikeuden kannalta oikeilla raiteilla. Alustat ovat yleistyneet viime vuosina nopeasti ja uusia tapoja hyödyntää alustoja syntyy jatkuvasti. Whim on tästä hyvä esimerkki ja olemme tyytyväisiä, että sovelluksen käyttöehdot saatiin kuntoon.”

– Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Virhevastuu pätee myös alustalla

Uudistettujen käyttöehtojen mukaan MaaS Global vastaa alustan ylläpitäjänä Whim-sovelluksen toimivuudesta markkinoinnissa annettujen tietojen ja käyttöehtojen mukaisesti. Lisäksi yritys vastaa siitä, että sovellukseen sisältyviä kuljetuspalveluita on saatavilla luvatulla tavalla.

Käyttöehtojen lisäksi palvelussa sovelletaan eri kuljetuspalvelujen tarjoajien, kuten HSL:n, omia ehtoja ja aikatauluja. Kukin palveluntarjoaja vastaa tällöin tarjoamastaan kuljetuspalvelusta omien ehtojensa mukaisesti ja noudattaen eri kuljetusmuotoja koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Whim-palvelun virheestä voi olla kyse esimerkiksi silloin, kun kuluttaja on ostanut Whim-sovelluksen kautta HSL:n kuukausilipun, mutta sovellus ei hänelle lippua toimitakaan, vaan kuluttaja joutuu ostamaan tilalle kertalipun HSL:ltä.

Jos kuljetuspalvelujen tarjoajien palvelut muuttuvat, myös Whim-palveluun saattaa tulla muutoksia. Jokin palvelun osa saatetaan myös lopettaa. MaaS Globalin tulee ilmoittaa kaikista merkittävistä palvelun muutoksista kuluttajille hyvissä ajoin etukäteen. Kuluttaja voi halutessaan päättää toistaiseksi voimassa olevan tilauksensa ennen muutoksen voimaantuloa.

Whim-palvelun luonteesta riippumatta siihen sisältyy tavanomainen kuluttajapalveluiden virhe- ja vahingonkorvausvastuu. Käyttöehtojen mukaan palvelussa on virhe, jos palvelu ei vastaa siitä annettuja tietoja ja sitä, mitä on sovittu tai luvattu markkinoinnissa.

MaaS Globalin on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan tai jos tämä ei ole mahdollista, annettava kuluttajalle virhettä vastaava hinnanalennus. Yritys vastaa myös virheestä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä henkilö- ja esinevahingoista. Välillisistä vahingoista vastuu on kuitenkin vain, jos virhe tai vahinko johtuu Maas Globalin huolimattomuudesta tai tahallisuudesta.


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 3/2019